Referenti

Vedno aktivni

Lutfi Abdullahu, administrator socialnih omrežij

Lutfi Abdullahu

Lutfi Abdullahu pripravlja in ureja pisno in fotografsko gradivo za spletno stran Zveze paraplegikov Slovenije. Skrbi za dnevno ažuriranje spletne strani ter administrira Zvezina socialna omrežja: Facebook, Instagram in TikTok.

lutfi.abdullahu@gmail.com

Barbara Slaček, urednica revije PARAPLEGIK

Barbara Slaček

Barbara Slaček je od 1. januarja 2015 urednica glasila PARAPLEGIK, je tudi administratorka facebook strani Zveze paraplegikov Slovenije (www.facebook.com/zvezaparaplegikovslovenije.ljubljana).

Barbara je po vrsti že šesta urednica našega priljubljenega glasila, ki ima že kar nekaj časa bogato in pestro obliko revije. Informativno glasilo naše organizacije izhaja že od samega začetka organiziranja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Prva številka, Naše življenje, je izšla že naslednji mesec po ustanovnem občnem zboru Sekcije paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Po nekaj letih smo se priključili skupnemu glasilu Iskra življenja, ki ga je izdajalo Društvo invalidov Maribor, v letu 1980 pa je izšla prva številka glasila Paraplegik. V teh letih je doživela kar nekaj naprednih preobrazb. Glasilo je stalen in pomemben vir informacij za vse člane in širšo javnost. Delo glavnega in odgovornega urednika je zahtevno in odgovorno. Glasilo izhaja štirikrat letno, urednik pa mora pred vsako izdajo poskrbeti za pripravo celostnega gradiva, lektoriranje, razporeditev prispevkov po rubrikah, notranjo obliko, tisk in distribucijo. Urednik tesno sodeluje s strokovnimi, pokrajinskimi in drugimi dopisniki. Skrbi tudi za pridobivanje reklamnih oglasov s katerimi se delno pokrivajo stroški izdajanja.

barbara@zveza-paraplegikov.com

Gregor Gračner, vodja športa in vodja ATV sekcije

Gregor Gračner

Vodi športno dejavnost pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Šport in rekreacija sta za ohranjevanje zdravja pri paraplegikih in tetraplegikih življenjskega pomena. Že rekreativno ukvarjanje s športom povečuje, oziroma ohranja telesno kondicijo, ki v našem življenju igra vidno vlogo. Telo, ki je v dobri telesni kondiciji, je namreč veliko bolj odporno pri stresnih in bolezenskih situacijah. Zato je treba šport in rekreacijo vzpodbujati in k sodelovanju privabiti čim več članov, še posebej mlade paraplegike in tetraplegike pred katerimi je še celo življenje. Veliko naših članov se že vrsto let ukvarja z različnimi športnimi panogami. Nekateri so se razvili v vrhunske športnike, ki osvajajo kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih ter paraolimpijskih igrah. Športni referent Zveze Gregor Gračner je tudi sam odličen košarkar in atlet, hkrati pa je tudi podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije.

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor vodi Sekcijo ATV - motoristov. ATV (All-Terrain-vehicle – vozilo za vse terene ali na kratko - štirikolesnik) je zelo primerno vozilo tudi za gibalno ovirane ljudi. Brez težav premaguje precej zahtevne in razgibane terene. In tako so vožnje po brezpotjih kjer ne kršijo zakonodaje, dostopne tudi paraplegikom. S štirikolesnikom pridejo na kraj, ki ga z invalidskim vozičkom ali avtomobilom nikakor ne bi dosegli. V Sekcijo ATV – motoristov je vključenih že blizu 60 lastnikov teh bolj priljubljenih jeklenih štirikolesnih konjičkov. Skozi leto pripravljajo različne akcije in srečanja po različnih krajih Slovenije. Po navadi se dobijo na domu enega izmed njih, ki v tistem času prevzame vlogo gostitelja. To so res motoristi v pravem pomenu besede, saj prenočijo, če je treba, tudi v šotoru. Radi se udeležijo tudi raznih moto zborov.

gregor.gracner@zveza-paraplegikov.com

Metod Zakotnik, vodja kulturnih dejavnosti

Metod Zakotnik

 

Od 1. januarja 2013 vodi kulturno dejavnost. Ta umetniška zvrst je med našimi člani precej razvejana in vse bolj priljubljena. Še posebej to velja za likovnike, saj imamo med več kot tridesetimi slikarji iz devetih pokrajinskih društev kar sedem tetraplegikov, ki so člani mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Glede na število prebivalcev smo prav gotovo na vrhu tega elitnega svetovnega združenja.

Naši likovniki se na številnih delavnicah, ki jih enkrat na mesec prirejajo po različnih krajih Slovenije, izobražujejo pod strokovnim vodstvom likovnih mentorjev. Nekajkrat pa pripravijo enotedenske in bolj intenzivne kolonije v naših domovih v Semiču ali Pineti. 

Po različnih galerijah in razstavnih prostorih prirejajo tudi številne samostojne in skupinske razstave.

Imamo tudi pet aktivnih pesnikov in pisateljev, ki so že izdali svoje pesniške zbirka ali knjige. S svojimi recitali sodelujejo na različnih prireditvah, velikokrat pa popestrijo tudi otvoritve na razstavah naših likovnikov.

Metod@zakotnik.net

Jože Globokar, urednik spletne strani

Jože Globokar

Za spletno stran pripravlja in ureja pisno in slikovno gradivo ter skrbi, da je stran vedno ažurirana. V času sodobne informatike in komunikacije, ki jo prinaša svetovni splet, je dobra, kakovostna in ažurirana spletna stran ogledalo spletnega oglaševalca. Zelo pomembne so vsakodnevne novice. Predstavljajo vse pomembne dogodke, na leto pa jih objavimo več kot 200. Opremljene so s številnimi fotografijami, povezave pa vodijo do albumov na Fotogaleriji.
Fotogalerija v številnih albumih ponuja na tisoče fotografij, ki v sliki predstavljajo aktualne dogodke Zveze. Jože Globokafr ureja tudi spletno stran mednarodne košarkaške lige (NLB Wheel), ki poteka v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije

joze.globokar@zveza-paraplegikov.com