IZI-ESS

Novo življenje po poškodbi

Ena od permanentnih dejavnosti naše organizacije je usposabljanje paraplegikov in tetraplegikov na novo življenje oziroma na nove okoliščine življenja, ki nastanejo po poškodbi. Skušamo jih motivirati, dvigovati njihovo samozavest, pomagati premagovati strese, dvigniti odstotek zaposlenosti in predvsem (zaradi invalidnosti) premagati kompleks manjvrednosti. V ta namen je Zveza paraplegikov Slovenije leta 2012 uspešno kandidirala na razpisu Evropskega socialnega sklada, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, s projektom »Invalid za invalida«. Projekt »Invalid za invalida« je bil namenjen novonastalim paraplegikom in tetraplegikom, ki prehajajo iz institucionalnega varstva v domače okolje ali paraplegikom in tetraplegikom, ki iz domačega okolja prihajajo v drug kraj. Pri tem projektu smo bili pozorni na posameznikove potrebe, ki so takoj po poškodbi zelo specifične in drugačne vse dotlej, dokler le-ta ne najde svoje življenjske poti in motivacije.
Projekt je delno financirala Evropska unija iz »Evropskega socialnega sklada« v vrednosti 163.130,00 € in sicer 6.440,00 € v letu 2012; 96.085,00 € v letu 2013 in 60.605,00 €v letu 2014.

 

 

Projekt »Invalid za Invalida« se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete:»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,« 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela« in »Krepitev socialne vključenosti«. Projekt je po pogodbi potekal od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2014.

Partner v projektu:
Dom paraplegikov Pacug

Pridruženi partnerji v projektu:
Društvo distrofikov Slovenije
Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov oz. javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS

Nova delovna mesta

Na podlagi lastnih izkušenj in znanj ugotavljamo, da je v življenju invalidne osebe, zaposlitev izrednega pomena. S projektom smo zagotovili nova delovna mesta za invalide, hkrati pa razvili področje, ki nam je poznano.

V projektu »Invalid za Invalida« smo zaposlili štiri osebe iz ranljivih ciljnih skupin:

  • ena oseba starejša od 50 let – serviser (8 urni delavnik)
  • ena invalidna oseba – projektant življenjskega okolja (4 urni delavnik)
  • ena invalidna oseba  - serviser (4 urni delavnik)
  • ena invalidna oseba - terenski svetovalec (8 urni delavnik)

Po zaključku izvajanja projekta je dejavnost Invalid za invalida še vedno živa, trajno zaposleni pa sta dve osebi iz ranljive ciljne skupine.