Organiziranost ESCIF

Evropska zveza spinalno poškodovanih

ESCIF je registriran v Švici v skladu s 60. členom Švicarskega civilnega zakonika (ZGB). Je prostovoljno neprofitno združenje, politično nevtralno in brez verske pripadnosti.
Iz posamezne države je v ESCIF včlanjenih lahko tudi več različnih nacionalnih organizacij, vendar le če je njihov glavni cilj zastopanje oseb s poškodbo hrbtenjače.
Delovanje ESCIF-a je opredeljeno v njegovem temeljnem aktu -Statutu ESCIF-a Najvišji organ ESCIF-a je »Skupščina delegatov«, ki je sestavljena iz vseh delegatov članic. Ne glede na velikost države ima vsaka država v Skupščini štiri glasovalne pravice, vsaka članica pa je lahko zastopana z največ dvema delegatoma. Letna članarina v skladu s Statutom znaša 300 €, če Skupščina delegatov ne določi drugače.

Člani Upravnega odbora

Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja naloge, ki jih določa statut ESCIF-a. Upravni odbor sestavlja pet članov, ki jih izvoli Skupščina: predsednik, podpredsednik, blagajnik in dva člana. V Upravnem odboru sodeluje tudi sekretar, ki pa ima le svetovalno vlogo. V Upravni odbor je lahko imenovan le en predstavnik iz vsake države, mandat pa traja štiri leta.

Izvršilni odbor

- predsednik Stefan Opresnik Jorlev - Danska
- podpredsednik Nuutti Hiltunen - Finska
- blagajničarka –Mirjam Kanalec - Slovenija
- članica Bojana Gladović - Srbija
- član Milan Kašiak - Slovaška
- sekretar - Albert Marti – Švica 

Podpredsednik Nuutti Hiltunen, članica Bojana Gladovič, predsednik Stefan Opresnik Jorlev, članica Mirjam Kanalec, član  Milan Kašiak in sekretar Urs Styger (od leve)

Organizacija ESCIF je članica Evropskega invalidskega foruma European Disability Forum - EDF.
Prihodki ESCIF-a so predvsem članarine članic, donacije, zapuščine in subvencije iz javnih sredstev. ESCIF je v skladu s švicarsko zakonodajo podrejen tudi letni reviziji.
Vsakoletne Skupščine delegatov lahko najdete na povezavi:
 http://www.escif.org/ESCIF,,members_downloads,escif_assembly_.htm

ČLANICE