Organiziranost ESCIF

Evropska zveza spinalno poškodovanih

UMRL JE PREDSEDNIK EVROPSKE ZVEZE PARAPLEGIKOV

jorlev

Po težki bolezni je umrl Stefan Opresnik Yorlev, predsednik ESCIF. Stefan, rojen na Danskem leta 1980, sin slovenskih staršev, je diplomiral iz zdravstvene nege, diplomiral iz ekonomskega trženja in magistriral iz ekonomije. Delal je kot medicinski tehnik v Nacionalni bolnišnici do nesreče z motorjem leta 2006, ko je postal tetraplegik. Po nesreči je delal v mednarodnem podjetju v zdravstveni industriji in bil član upravnega odbora Ulykkespatientforeningen, danske zveze paraplegikov.

Leta 2018 se je Stefan pridružil upravnemu odboru ESCIF, od leta 2019 pa njegov predsednik. V tem času je Stefan predstavil nove vizije in pobude delovanja ESCIF v prihodnost. Bil je tudi gonilna sila za projekte ESCIF Help Alliance in pomoč ukrajinski invalidom po začetku vojne.

Njegovim najbližjim izrekamo iskreno sožalje.

 

EVROPSKA ZVEZA PARAPLEGIKOV

ESCIF je registriran v Švici v skladu s 60. členom Švicarskega civilnega zakonika (ZGB). Je prostovoljno neprofitno združenje, politično nevtralno in brez verske pripadnosti.
Iz posamezne države je v ESCIF včlanjenih lahko tudi več različnih nacionalnih organizacij, vendar le če je njihov glavni cilj zastopanje oseb s poškodbo hrbtenjače.
Delovanje ESCIF-a je opredeljeno v njegovem temeljnem aktu -Statutu ESCIF-a Najvišji organ ESCIF-a je »Skupščina delegatov«, ki je sestavljena iz vseh delegatov članic. Ne glede na velikost države ima vsaka država v Skupščini štiri glasovalne pravice, vsaka članica pa je lahko zastopana z največ dvema delegatoma. Letna članarina v skladu s Statutom znaša 300 €, če Skupščina delegatov ne določi drugače.

Člani Upravnega odbora

Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine in opravlja naloge, ki jih določa statut ESCIF-a. Upravni odbor sestavlja pet članov, ki jih izvoli Skupščina: predsednik, podpredsednik, blagajnik in dva člana. V Upravnem odboru sodeluje tudi sekretar, ki pa ima le svetovalno vlogo. V Upravni odbor je lahko imenovan le en predstavnik iz vsake države, mandat pa traja štiri leta.

Izvršilni odbor
- podpredsednica  Mirjam Kanalec - Slovenija
- blagajničarka  Lucy Robinson - Anglija
- članica Bojana Gladović - Srbija-
- član Milan Kašiak - Slovaška
- sekretar Albert Marti – Švica 

Nuutti Hiltunen, članica Bojana Gladovič, predsednik Stefan Opresnik Jorlev, podpredsednica Mirjam Kanalec, član  Milan Kašiak in Urs Styger (od leve)

Organizacija ESCIF je članica Evropskega invalidskega foruma European Disability Forum - EDF.
Prihodki ESCIF-a so predvsem članarine članic, donacije, zapuščine in subvencije iz javnih sredstev. ESCIF je v skladu s švicarsko zakonodajo podrejen tudi letni reviziji.
Vsakoletne Skupščine delegatov lahko najdete na povezavi:
 http://www.escif.org/ESCIF,,members_downloads,escif_assembly_.htm

ČLANICE