SOPA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Zveza paraplegikov Slovenije od septembra 2018 sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pri izvajanju projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Namen projekta SOPA – skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je zmanjšati čezmerno pitje alkohola v slovenski družbi in negativne posledice, ki jih to prinaša za posameznikovo zdravje. Običajno se teh posledic zavemo šele, ko začnejo vplivati na naše zdravje in ko je zmanjšanje pitja za posameznika težko.

Projekt SOPA se je začel oktobra 2016 in se bo končal decembra 2020. V projektu sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij (zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, občine, policija, mediji), ki se pri svojem delu srečujejo s težavami, ki so posledica čezmernega pitja alkohola. Takšno pitje alkohola negativno vpliva ne samo na poslabšanje zdravja, ampak tudi povečuje socialno izključenost in zmanjšuje zaposljivost posameznika ter niža produktivnost celotne družbe. Zato je pomembno, da se s to problematiko ukvarja čim širši krog strokovnjakov, ki se med seboj povezujejo. V okviru projekta se NIJZ na terenu povezuje z zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, uradi Zavoda za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, občinami in policijo.

Zakaj je pristop SOPA potreben v slovenskem prostoru?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v državah članicah Evropske unije, na Norveškem in v Švici živijo največji porabniki alkohola na svetu. V teh državah je poraba alkohola kar dvakrat višja od svetovnega povprečja. Slovenija je tudi med temi državami v samem vrhu. Čezmerno pitje alkohola poveča tveganje za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, negativno vpliva na medosebne odnose itd. V Sloveniji zaradi posledic alkohola vsako leto umre 650 oseb, torej približno dve osebi na dan, kar je nad evropskim povprečjem. Tvegano in škodljivo pitje alkohola je eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, nezgode, poškodbe itd., ki ga je mogoče preprečiti. Zato je osnovna ideja pristopa SOPA, da bi imel vsak dovolj informacij o negativnih učinkih čezmernega pitja alkohola in da bi si vsak izmed nas postavil vprašanje o tem, kakšno je naše pivsko vedenje.

Kaj torej pomeni odgovorno oziroma manj tvegano pitje alkohola? Pitje alkohola različno vpliva na vsakega posameznika. Kljub temu so strokovnjaki na podlagi raziskav določili meje manj tveganega pitja, ki veljajo za zdrave odrasle ljudi - dve merici na dan za moške in ena merica za ženske. Merica alkohola pomeni npr. 1 dcl vina, 0,3 dcl žganja ali 2,5 dcl piva. Hkrati naj vsaj en dan v tednu sploh ne bi pili alkohola in ob eni priložnosti naj ne bi spili več kot treh meric.

Zveza paraplegikov Slovenije v projektu SOPA sodeluje tako, da posameznike informira z deljenjem gradiv in vključevanjem vsebin povezanih s problematiko alkohola v naše obstoječe aktivnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Sodelovali bomo tudi v regionalnih mrežah in pri organizaciji skupnih dogodkov na lokalni ravni.

 

          

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija (20%).