Podpredsednik

Damjan Hovnik

Damjan Hovnik si je leta 1999 na smučanju poškodoval hrbtenjačo in postal tetraplegik. Po medicinski rehabilitaciji se je vključil v Društvo paraplegikov Koroške, kjer pri dejavnostih društva že od vsega začetka aktivno sodeluje. Najprej je opravljal dela blagajnika, nato tajnika, sedaj pa je že četrti mandat predsednik društva.
Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist; v času rehabilitacije je na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča naredil diplomsko nalogo z naslovom Presoja finančnega položaja Inštituta za rehabilitacijo in jo po končani rehabilitaciji tudi uspešno zagovarjal.

Leta 2002 je začel z opravljanjem pripravništva na Občini Ravne na Koroškem, kjer je v finančno računovodski službi za polovični delovni čas zaposlen še danes.
Kakor hitro se je vključil v delovanje Društva paraplegikov Koroške je spoznal, da društvo za svoj osnovni program potrebuje novo kombinirano vozilo. S pomočjo članov in takrat služečega vojaka na Društvu je organiziral odmevno akcijo zbiranja denarja Premagajmo ovire, s pomočjo katere je Društvo kupilo nov kombi. Poleg tega mu je uspelo v času prvega mandata predsednikovanja na Društvu paraplegikov Koroške s pomočjo Zveze paraplegikov Slovenije in njenega glavnega financerja FIHO zagotoviti nove društvene delovno bivalne prostore, ki jih Društvo uporablja pri izvajanju svojih dejavnosti in programov. V letu 2017 je organiziral akcijo zbiranja denarja in s pomočjo donatorjev, vseh 12 koroških občin in dobrih ljudi je Društvo kupilo novo kombinirano vozilo za prevoz paraplegikov.

Od vsega začetka aktivno sodeluje tudi pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Najprej je bil član kandidacijske, nato volilne komisije, odkar je predsednik Društva paraplegikov Koroške, pa je aktiven član Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije, že dva mandata pa je tudi podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije. V letih 2013 in 2014 je bil tudi direktor našega bisera na morju, Doma paraplegikov v Pacugu.

Po nastanku poškodbe in vključitvi v vsakdanje življenje je začel trenirati atletiko, med njegove največje uspehe lahko vsekakor pripišemo dve bronasti kolajni na evropskem prvenstvu leta 2005 v finskem Espoo, kjer je v kategoriji T52 osvojil bron v hitrostnih vožnjah na 200 in 400 metrov. Po prvenstvu je zaradi vse večjih delovnih in študijskih obveznosti trening opustil, še vedno pa se vsak teden udeležuje treningov kegljanja in rekreacije.

V Semiču je spoznal svojo partnerko s katero uspešno krmarita skozi življenje. V letu 2011 se njima je rodil sin Nace, v letu 2013 pa sin Svit. Na oba nadobudneža sta z ženo zelo ponosna.

Damjana kljub njegovi invalidnosti žene neustavljiva volja in želja, saj ni oseba, ki bi se zaprla med štiri stene in tarnala o svoji poškodbi. Kot podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije in predsednik DP Koroške bo v skladu z moralnimi in etničnimi načeli deloval v dobro organizacije ter paraplegikov in tetraplegikov.

Kontakt: damjan.hovnik@zveza-paraplegikov.com