Osebna asistenca

 

Program omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje

Zveza paraplegikov Slovenije je od 1. 1. 2019 izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci (ZOA). Storitve osebne asistence izvaja kot dejavnost za uporabnike, ki imajo z odločbo priznano pravico do osebne asistence.
Po ZOA je osebna asistenca nabor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.
Do osebne asistence je po ZOA upravičen oseba, ki:zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;

  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Več o osebni asistenci lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti
Za vas smo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro dosegljivi na spodnjih telefonskih številkah, po pošti na naslovu Zveza paraplegikov Slovenije – osebna asistenca, p. p. 5741, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu info@zpsasistenca.si.
V primeru vprašanj ali dilem smo vam na voljo in vam bomo z veseljem pomagali pri reševanju le teh.
Dosegljivi smo na telefonskih št. in elektronskih naslovih:

Ime:

Funkcija:

Telefon:

Elektronski naslov:

Sandra

Pogodbe,

01/43 00 587

info@zpsasistenca.si

Brigita

Plače, poročila

brigita@zpsasistenca.si

Matej

Usklajevalec urniki

051/640 885

matej@zpsasistenca.si

Tjaša

Usklajevalec urniki

051/658 193

tjasa@zpsasistenca.si

Suzana

Usklajevalec

051/658 460                        

suzana@zpsasistenca.si

Tanja

Usklajevalec

051/658 194 

tanja@zpsasistenca.si