Osebna asistenca

 

Program omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje

Zveza paraplegikov Slovenije je od 1. 1. 2019 izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci (ZOA). Storitve osebne asistence izvaja kot dejavnost za uporabnike, ki imajo z odločbo priznano pravico do osebne asistence.
Po ZOA je osebna asistenca nabor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje.
Do osebne asistence je po ZOA upravičen oseba, ki:zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;

  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Več o osebni asistenci lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti
Za vas smo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro dosegljivi na spodnjih telefonskih številkah, po pošti na naslovu Zveza paraplegikov Slovenije – osebna asistenca, Štihova ulica 14, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu info@zpsasistenca.si. in naslovih v tabeli.
V primeru vprašanj ali dilem smo vam na voljo in vam bomo z veseljem pomagali pri reševanju le teh.
Dosegljivi smo na telefonskih št. in elektronskih naslovih:

Ime Funkcija Telefon Elektronski naslov
Špela vodja OA - splošno o OA 051/362 071 spela@zpsasistenca.si
Hana usklajevalka   hana@zpsasistenca.si
Sandra pogodbe 01/43 00 587 info@zpsasistenca.si
Brigita plače - poročila 031/640 631 brigita@zpsasistenca.si
Matej usklajevalec 051/640 885 matej@zpsasistenca.si
Tjaša usklajevalec 051/658 193 tjasa@zpsasistenca.si
Tanja usklajevalec 051/658 194 tanja@zpsasistenca.si
Neža računovodstvo 01/43 00 587 neza@zpsasistenca.si
Špela usklajevalec 051/658 460 espela@zpsasistenca.si
Claudia usklajevalec 051/640 838 claudia@zpsasistenca.si