ESCIF

Evropska zveza spinalno poškodovanih

V švicarskem mestu Nottwil je bila 31. marca 2006 ustanovljena Evropska zveza spinalno poškodovanih - ESCIF - EUROPEAN SPINAL CORD INJURY FEDERATION.

Europian Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) je mednarodna organizacija, v katero so vključene evropske nacionalne organizacije, ki združujejo osebe s poškodbo hrbtenjače.
Glavni namen evropskega združenja paraplegikov in tetraplegikov je izboljšanje kvalitete življenja oseb s poškodbo hrbtenjače, ki živijo na območju Evrope.

Cilji mednarodnega združenja so:

  • Izmenjava informacij, izkušenj in znanja
  • Vzpostavitev in promocija "dobrih praks"
  • Oblikovanje enotnega glasu v Evropi

Funkcija mednarodne organizacije je vodenje in promocija interesov ljudi s poškodbo hrbtenjače. Poleg tega se organizacija zavzema za: tesnejšo obliko sodelovanja med posameznimi nacionalnimi organizacijami, skupno delo v zvezi z vprašanji integracije v družbo ljudi s spinalno poškodbo, izmenjavo informacij in varovanje interesov nacionalnih krovnih organizacij v povezovanju z drugimi organizacijami.

Ideja o ustanovitvi evropske zveze paraplegikov je bila prvič predstavljena jeseni leta 2005, kjer so se zbrali predstavniki iz dvanajstih držav in sprejeli enoglasno odločitev, da je potrebno ustanoviti federacijo, ki bo vključevala nacionalne zveze paraplegikov širom Evrope.
Predlogu o ustanovitvi nove mednarodne organizacije se je odzvalo šestnajst organizacij, med njimi tudi Zveza paraplegikov Slovenije, ki je reprezentativna organizacija v Sloveniji na področju paraplegije in tetraplegije. Na ustanovnem kongresu so sodelovale še: Danska, Švedska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Italija, Anglija, Škotska, Irska, Španija, Litva, Belgija, Avstrija, Hrvaška in Švica.
Na ustanovni skupščina ESCIF-a je bil sprejet statut zveze, izvoljeni so bili člani prvega izvršilnega odbora in določeni cilji delovanja. S tem so bili za delovanje postavljeni temelji mednarodne organizacije.
Vsako leto se ESCIF-u pridružijo organizacije iz novih držav. Trenutno je v Evropsko zvezo paraplegikov vključenih 33 nacionalnih organizacij iz 28 držav. ESCIF vsako leto organizira kongres in Skupščino delegatov, ki je najvišji organ ESCIF-a.