Osebna asistenca do 30 ur

Samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju

Namen programa je omogočiti vključeni osebi samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju.

1. cilj: samostojnost tetraplegika in paraplegika, in/ali tetraplegikov, starejših od 65 let in mlajših od 18 let
2. cilj: zagotavljati vključeni osebi konkretno pomoč (osebo) in oskrbo pri opravljanju nujnih življenjskih opravil in zagotavljanje socialne varnosti

Z uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci se je izpustilo določeno populacijo invalidov, ki so delno samostojni, vendar pa potrebujejo pomoč pri kateterizaciji, spremstvu in mobilnosti, večerni pomoči v posteljo, obračanju ponoči ter odvajanju. Urna kvota po ZOA pa ne dosega praga 30 ur na teden pri posamezniku, ki je bil do sedaj vključen v Osebno asistenco do 30 ur pri ZPS. Prav tako so iz zakona izpuščeni starejši uporabniki programa in sicer starejši od 65 let ter mlajši od 18 let. Zato bomo tudi v prihodnjih letih skušali pridobiti sredstva za izvajanje osebne asistence do 30 ur za omenjene skupine uporabnikov.

Vsebina in aktivnosti programa

Nudenje fizične pomoči uporabnikom, ki bodo po uveljavitvi Zakona o osebni asistenci ostali brez pomoči druge osebe (ne bodo dosegli praga 30 ur po ZOA, so starejši od 65 let in bivajo doma ter zaradi kadrovske in organizacijske stiske izvajalcev pomoči na domu ne dobijo pomoči v takem obsegu ali takrat, ko jo potrebujejo). Zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pričakujemo veliko občasnih uporabnikov (potrebuje začasno pomoč druge osebe zaradi bolezni, zloma roke ipd.).

En zaposlen bo vsak dan nudil pomoč več različnim uporabnikom. Trudili se bomo, da bodo uporabniki pomoč dobili takrat, ko jo bodo želeli in potrebovali (to pomeni, da jim zaradi kadrovske organizacije ne bo treba biti že ob 18. uri v postelji ali pa zjutraj do 11. ure čakati, da jim nekdo pomaga vstati).

Izvajali bomo naslednje aktivnosti:

  • občasna pomoč pri jutranjem vstajanju (presedanje iz postelje na invalidski voziček) in oblačenju ter jutranji osebni higieni,
  • občasna pomoč pri odpravljanju v posteljo (dnevni ali nočni počitek (po 22. uri) – presedanje iz invalidskega vozička v posteljo), priprava na spanje, slačenje ter večerna osebna higiena,
  • spremstvo in pomoč pri gibanju ter dejavnostih izven doma (obisk tržnice, trgovine, zdravnika, prostočasnih aktivnosti),
  • prevoz (k zdravniku, v trgovino, po opravkih),
  • pomoč pri odvajanju,
  • pomoč pri kateterizaciji,

Strokovna služba bo ocenila uporabnikove potrebe, preverila mnenje komisije ZOA o št. in vsebini ur osebne asistence, opravila informativni razgovor z uporabnikom in pripravila dogovor o izvajanju osebne asistence 30/7, individualni načrt ter dokumentacijo za zaposlenega ob vključitvi v zaposlitev. Z uporabniki in asistenti bo pripravila načrt za delo, poiskala primerno osebo za zaposlitev na tem delovnem mestu in sestavila urnike za izvajanje pomoči pri več uporabnikih na dan/teden. Strokovna služba redno spremlja, koordinira delo, rešuje morebitne konfliktne situacije in evalvira zadovoljstvo uporabnikov.