Društva paraplegikov

Zvezo paraplegikov Slovenije sestavlja devet pokrajinskih društev

Zvezo paraplegikov Slovenije sestavlja devet pokrajinskih društev – DP ljubljanske pokrajine s sedežem v Ljubljani, DP jugozahodne Štajerske s sedežem v Celju, DP Podravja s sedežem v Mariboru, DP Prekmurja in Prlekije s sedežem v Murski Soboti, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja s sedežem v Novem mestu, DP Gorenjske s sedežem v Kranju, DP Istre in Krasa s sedežem v Kopru, DP severne Primorske s sedežem v Novi Gorici in DP Koroške s sedežem v Slovenj Gradcu.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Dunajska 188
1000 LJUBLJANA
telefon: 01/569-11-23, 041/649-806, 051/649-806
el. pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Podravja
Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
telefon: 02/614-20-83
el. pošta: dp.podravja@gmail.com
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Opekarniška 15/a
3000 CELJE
telefon: 03/541-19- 93, 041/495-520, 041/495-521
el. pošta: dce.paraplegik@guest.arnes.si
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Gorenjske
Ul. Lojzeta Hrovata 4/c
4000 KRANJ
telefon: 04/235-45-50, 051/612-445
el. pošta: dp.gorenjska@gmail.com
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Šegova 119 - p.p. 720
8102 NOVO MESTO
telefon: 07/33-21-644, 051/642-577
el. pošta: drustvo_paraplegikov2@t-2.net, info@drustvopara-nm.si
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska cesta 14
9000 MURSKA SOBOTA
telefon: 02/532-13-47
el. pošta: drustvo.p.i.p@siol.net
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov severne Primorske
Rejčeva 5
5000 NOVA GORICA
telefon: 05/30-02-822, 040/543-338
el. pošta: paraplegiki.primorske@gmail.com
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Vanganelska 8/f
6000 KOPER
telefon: 041/697-560
el. pošta: dpik.koper@gmail.com
povezava: spletna stran in statut društva

Društvo paraplegikov Koroške
Ronkova 6 - p.p. 70
2380 SLOVENJ GRADEC
telefon: 059/01-55-73, 041/330-192
el. pošta: dpkoroske@gmail.com
povezava: spletna stran in statut društva