Društva paraplegikov

Zvezo paraplegikov Slovenije sestavlja devet pokrajinskih društev

Zvezo paraplegikov Slovenije sestavlja devet pokrajinskih društev – DP ljubljanske pokrajine s sedežem v Ljubljani, DP jugozahodne Štajerske s sedežem v Celju, DP Podravja s sedežem v Mariboru, DP Prekmurja in Prlekije s sedežem v Murski Soboti, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja s sedežem v Novem mestu, DP Gorenjske s sedežem v Kranju, DP Istre in Krasa s sedežem v Kopru, DP severne Primorske s sedežem v Novi Gorici in DP Koroške s sedežem v Slovenj Gradcu.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
Dunajska 188
1000 LJUBLJANA
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Podravja
Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Opekarniška 15/a
3000 CELJE
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Gorenjske
Ul. Lojzeta Hrovata 4/c
4000 KRANJ
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Šegova 119 - p.p. 720
8102 NOVO MESTO
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Noršinska cesta 14
9000 MURSKA SOBOTA
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov severne Primorske
Rejčeva 5
5000 NOVA GORICA
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Vanganelska 8/f
6000 KOPER
Obiščite njihovo spletno stran

Društvo paraplegikov Koroške
Ronkova 6 - p.p. 70
2380 SLOVENJ GRADEC
Obiščite njihovo spletno stran