Zaposleni

Na voljo od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja posebne socialne programe in dejavnost osebna asistenca. Zaposleni so v prostorih ZPS na voljo v času uradnih ur.

Dane Kastelic - predsednik
041 716 710 - dane@zveza-paraplegikov.com

Špela Šušteršič - strokovni vodja
051 362 071-  spela@zpsasistenca.si - spela.sustetsic@zveza.paraplegikov.com  

Matej Verbajs - strokovni delavec
031 323 641 - mverbajs@zpsasistenca.si

Marko Tul - arhitekt - strokovni delavec
01 43 27 414 - marko.tul@zveza-paraplegikov.com

Žiga Bajde - vodja počitnikovanja
041 653-640 - ziga.bajde@zveza-paraplegikov.com

Janko Zupan - vodja obnovitvene rehabilitacije
031 666-723 -  janko.zupan@zveza-paraplegikov.com

Hana Ermenc Seničar - strokovna delavka
051 271 945 -  hana@zpsasistenca.si - hana.ermenc@zveza-paraplegikov.com

Brigita Erjavec Škrbina - strokovna delavka
031 640 631 – brigita@zpsasistenca.si -  brigita@zveza-paraplegikov.com

Tjaša Serše – usklajevalka
051 658 193 - tjaša@zpsasistenca.si 

Petra Rojc - administrativno- finančno področje
031 690 319 - petra.rojc@zveza-paraplegikov.com

Špela Gomez Prusnik – usklajevalka
051 658 460 - espela@zpsasistenca.si

Suzana Gradič – usklajevalka
041 671 649 -  suzana.gradic@zpsasistenca.si

Claudia Leban - usklajevalka
051 640-838 - claudia@zpsasistenca.si

Nevenka Švigelj - administracija-tajništvo
031 325 217 – nevenka.svigelj@zveza-paraplegikov.com