Socialna vključenost in samostojno življenje invalidov

Olajšajmo življenje pri sebi in drugih

Namen programa je opolnomočenje paraplegikov in tetraplegikov in njihovih svojcev, večja socialna vključenost, razbremenitev uporabnikove družine in njegove socialne mreže. Cilji programa so:

  • omogočanje mobilnosti paraplegikov in tetraplegikov,
  • nudenje začasne nastanitve v bivalnih enotah ZPS paraplegikom in tetraplegikom, ki nimajo urejenega svojega bivalnega okolja ali se šolajo v Ljubljani,
  • omogočanje večdnevnega bivanja v kapacitetah ZPS (Dom Semič, Dom Pineta, Hišice v Čatežu, Dom paraplegikov Pacug),
  • pridobitev medicinsko preverljivih rezultatov pozitivnega učinka na telo s potapljanjem, zdravo prehrano in zdravim načinom življenja z namenom regeneracije telesa,
  • vzpostavitev in ohranjanje podpornega okolja za paraplegike in tetraplegike,
  • preventivna izobraževanja članov s strani medicinske stroke (urološko in plastična kirurgija).

Aktivnosti v programu so po naših izkušnjah izredno pomembne in učinkovite pri soočanju z invalidnostjo, reševanju novo nastalih stisk, težav in drugih situacij, ki nastajajo ob nastanku invalidnosti ali zaradi invalidnosti in življenja v invalidskem vozičku.