Predsednik

Dane Kastelic

Dane Kastelic je državni svetnik in  v Državnem svetu Republike Slovenije predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter član Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na kar smo pri Zvezi paraplegikov Slovenije izredno ponosni!

Dane Kastelic je drugi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije. Na seji volilne Skupščine 14. maja 2008 so ga soglasno izvolili vsi delegati iz vseh devetih pokrajinskih društev, ponovno pa 28. maja 2024. Prevzel je mesto, ki ga je devetintrideset let nadvse uspešno in predano opravljal pobudnik in ustanovitelj organiziranosti slovenskih paraplegikov Ivan Peršak.

Pred nastankom invalidnosti – paraplegije, ki ga je priklenila na invalidski voziček, je bil zaposlen v gospodarstvu, nato so ga zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Do nastanka invalidnosti je igral trobento pri godbi na pihala Stična. Dokončal je študij inženirja metalurgije in se kmalu po rehabilitaciji, pri petindvajsetih letih, aktivno vključil v delo ljubljanskega društva paraplegikov. Leta 2000 je postal predsednik Društva. Njegovi smeli načrti, ki jih je s sodelavci uspešno udejanjal, so kaj hitro obrodili bogate sadove. Društvo je postavil na trdne in obetavne temelje, na katerih sedanje vodstvo uspešno nadgrajuje njegove zamisli. Tako je ljubljansko društvo v njegovem obdobju predsednikovanja iz evropskih sredstev posodobilo vozni park, zaposlilo strokovno delavko, voznika, organiziralo socialno mrežo poverjenikov in kot pika na i kupilo nove delovno bivalne prostore. In tako se je po njegovih prizadevanjih sedež društva že v juniju 2005 preselil v nove in sodobno opremljene delovno bivalne prostore na Dunajski cesti 188 v Ljubljani. Ob izteku nadvse uspešnega štiriletnega mandatnega obdobja na društvu je sprejel povabilo in delovni izziv ter v letu 2004 postal podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije, v letu 2008 pa njen predsednik.

V obdobju od leta 1995, ko je bil sam aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, vse do leta 2002, ko je slovenska reprezentanca dosegla največje uspehe po osamosvojitvi Slovenije. Skupaj s kolegi iz štirih Evropskih držav je preko projekta Leonardo da Vinci »Traning for life« sooblikoval priročnik za mlade košarkarje na vozičkih in bil soorganizator 1. Evropske Konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah. Svojo bogato in aktivno športno pot je zaključil istega leta kot vodja odprave slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih na Sardiniji. V tem času je bila po njegovi zamisli v letu 2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, ki še vedno povezuje ekipe sosednjih držav in na območju jugovzhodne Evrope. Bil je eden izmed pobudnikov ustanovitve Evropske zveze paraplegikov (Europian Spinal Cord Injury Federation - ESCIF) in kot vodja slovenske delegacije 31. marca 2006 sodeloval pri ustanovitvi organizacije v švicarskem Nottwilu.

Ob svojem delu v okviru invalidskih organizacij se je vseskozi izobraževal in aktivno sodeloval na področju invalidskega in socialnega varstva. Kot član različnih delovnih skupin je sodeloval in sodeluje pri pripravi področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO in FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA ipd.). Kot ekspert z izkušnjami je bil predavatelj in vodja različnih delavnic s področja invalidnosti in socialnega vključevanja. Pri njegovem delu pa mu je vsa ta leta vodilo, spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva. Svoje znanje vseskozi nadgrajuje na različnih področjih, med drugim je sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, verificiran notranji presojevalec procesov SIQ za NVO, certificiran nadzornik Združenja nadzornikov Slovenije, ima opravljen program za usposobljenega člana strokovne komisije po Zakonu o osebni asistenci ipd.

Kontakt: dane@zveza-paraplegikov.com