Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Prvo mednarodno srečanje predstavnikov nacionalnih organizacij paraplegikov in tetraplegikov jugovzhodne Evrope je v Domu paraplegikov Pacug potekalo od 27. septembra do 2. oktobra 2013

OKROGLA MIZA S PODPISOM MEMORANDUMA IN TISKOVNO KONFERENCO

Zveza paraplegikov Slovenije je 30. septembra 2013 v Domu paraplegikov Pacug pripravila okroglo miza na temo - »Povezava Zvez paraplegikov na področju jugovzhodne Evrope in vključevanje v Evropsko Zvezo paraplegikov ESCIF«. Po nagovoru predsednika Zveze Daneta Kastelica sta predsednica skupščine ZPS Mirjam Kanalec in član Upravnega odbora ESCIF Jani Trdina predstavila celostno delovanje Evropske zveze paraplegikov (ESCIF). Od ureditve, sestave, namena, ciljev, do skupnih projektov in  interesov. Predstavitev je bila še posebej zanimiva za tiste udeležence katerih njihove organizacije še niso članice tega evropskega združenja.

PODPIS MEMORANDUMA
Osrednji dogodek delovnega srečanja predsednikov in predstavnikov invalidskih organizacij JV Evrope, ki združujejo paraplegike in tetraplegike, je bil slovesni podpis Memoranduma o mednarodnem sodelovanju. Ob pokroviteljstvu Ministrstva za zunanje zadeve in prisotnega ministra  Karla Erjavca ter piranskega župana Petra Bossmana so ga podpisali:

Zveza paraplegikov Slovenije - Dane Kastelic, predsednik;
Hrvatske udruge paraplegičara i kvadriplegičara
- Manda Knežević, predsednica;
Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije - Mihailo Pajević,
predsednik;
Unija paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Bosne i Hercegovine - Elvira Bešlija,
predsednica;
Savez udruženja paraplegičara Crne Gore - Nataša Borović,
predsednica;
Nacionalniot sojuz na lica so telesen invaliditet na Makedonija - Mobilnost Makedonija - Brnimir Jovanovski,
predsednik;
Shogata e Invalideve Para&Tetraplegijke te Shiperise - Albanija - Mybere Prizreni,
predsednik;
Shoqates se Paraplegjikeve dhe paralizes se fëmijëve te Kosoves – Handi KOS - Afrim Maliqi,
direktor.

Predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic se je zahvalil za podporo pri organizaciji 1. mednarodnega srečanja in pripomnil: »Dejstvo je, da živimo in delamo na tem prostoru, ampak se medsebojno nismo poznali. In tu smo zaznali priložnost, da lahko nekaj storimo v dobro vseh prebivalcev, ki imamo enako invalidnost. Zato je po predhodnem posvetovanju s predstavniki organizirano to današnje srečanje. Zveza paraplegikov Slovenije je bila leta 2006 že soustanoviteljica Evropske zveze paraplegikov ESCIF in z današnjim dnem postaja tudi formalna pobudnica združevanja in koordiniranja Zvez paraplegikov in tetraplegikov na območju JV Evrope oz. zahodnega Balkana.
Današnji podpis memoranduma o sodelovanju je lahko zgodovinski mejnik in vzor, kako lahko paraplegiki presežemo razmišljanja posameznih politikov iz območja katerega prihajamo in se zavedamo, da nam je sobivanje naša nadaljnja skupna pot v prihodnost. In ravno zaradi slednjega smo strnili vrste, saj gre za izboljšanje naše kvalitete življenja.«

Zgodovinski dogodek v Pacugu je podprla tudi predsednica Evropske zveze paraplegikov - ESCIF Jane Horsewell.
Projekt Evropskega socialnega sklada (ESS) »Invalid za invalida« (IZI) predstavila vodja Barbara Slaček, ki je pojasnila, kaj je Evropski socialni sklad, kaj predstavlja in kakšne možnosti črpanja evropskih sredstev preko resornih ministrstev imajo v Sloveniji organizacije na voljo. Ob tej priložnosti so si udeleženci ogledali tudi delavnico za popravilo medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki pa še ni povsem opremljena in bo delovala v sklopu projekta. O Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), predvsem pa njegovem podzakonskem aktu, Pravilniku o tehničnih pripomočkih in predelavi avtomobila je spregovorila Mirjam Kanalec: »Na pravilnik, ki bi omogočil delno sofinanciranje prilagoditve avtomobila, slovenski paraplegiki čakamo že skoraj dve leti.« Sledila je predstavitev mehanizma za ročno upravljanje avtomobila, ki so ga razvili v podjetju Pesjak.
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je predstavil predsednik Boris Šušteršič, ki je predsednikom svetoval, da morajo pri svojem delu biti vztrajni in odločni.
Seveda pa so vsi predsedniki in predstavniki predstavili delo in ureditev v svojih organizacijah.

Sledila je še tiskovna konferenca, ki so jo sooblikovali minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, župan občine Piran Peter Bossman in predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic. Širši javnosti so predstavili pomen podpisa Memoranduma o mednarodnem sodelovanju s katerim so se podpisnice zavezale k prizadevanju za medsebojno izmenjavo podatkov, izkušenj in dobrih praks, razvijanju medsebojnega sodelovanja na področju zdravstvenega in socialnega varstva, vzpostavitvi mreže izmenjav na kulturnem in športnem področju ter omogočanju vzajemne uporabe kapacitet v lasti ali upravljanju podpisnic za namene počitnikovanja, izobraževanja in rehabilitacije.
Predsednik Zveze Dane Kastelic, je poudaril, da je današnji podpis iztočnica, ki pomeni platformo za prihodnja podobna srečanja, k sodelovanju pa bomo povabili tudi druge države v regiji, kot so Grčija, Bolgarija, Romunija in Madžarska. Minister Karel Erjavec je pripomnil, da podpira različne oblike regionalnega sodelovanja in da lahko tovrstno povezovanje pomeni priložnost za črpanje evropskih sredstev za potrebe invalidov. Piranski župan Peter Bossman  pa je ocenil, da so se razmere za invalide v občini v zadnjih letih bistveno izboljšale, čeprav se še pojavljajo napake. Povedal pa je, da prav zdaj pripravljajo ureditev pešpoti med Piranom in Fieso.