• Aktualni dogodki

Zveza paraplegikov Slovenije v luči zajezitve koronavirusa

2. April 2020

Minilo je dobrih štirinajst dni odkar se je celotna naša država Slovenija pričela sistematično boriti z nevidnim koronavirusom COVID 19, ki pa smo zaradi naše invalidnosti v zelo rizični skupini prebivalstva. Težko si predstavljamo posledice, če bi se slučajno okužili. Zato sprejemajmo odgovorno vse ukrepe, ki jih priporočajo pristojne službe na državni in lokalni ravni. 
Zveza paraplegikov Slovenije je v luči preprečevanja širjenja nevarnega virusa sprejela določene ukrepe že 12. 3. 2020, s 16. 3. 2020 pa smo zaprli tudi svoja vrata na sedežu Zveze. Od tega dne vsi zaposleni delajo od doma, saj nam to omogoča sodobna komunikacijska tehnologija. Razen seveda osebni asistenti, ki še naprej opravljajo svoje delo predano in v skladu z navodili na domovih naših uporabnikov. Le ti so preko svojih koordinatorjev povezani po ustaljenih poteh, tako, da lahko rečem, da smo tudi s pomočjo sodobne tehnologije ohranili delovne procese v dobri kondiciji. Res pa je tudi, da so se posledično vsem nam pretrgali tisti neposredni pristni osebni stiki, ki človeku največ pomenijo. Vsa sporočila so objavljena na naši spletni strani, na kateri tudi vsakodnevno dopolnjujemo novice in obvestila tudi za nas pomembnimi informacijami. Trenutek je tak, da z upanjem zremo v prihodnost in prepričan sem, da bo tudi ta agonija v prihodnjih dveh mesecih izzvenela. O vsem tem smo vas skušali nagovoriti, spodbuditi, svetovati in obveščati preko socialnih omrežij in naše spletne strani, ki so poleg telefona trenutno edini naši medsebojni komunikatorji, ki lahko pokrijejo širši krog članstva in sodelavcev. Veliko delo pa opravite tudi tisti, ki prebrane informacije posredujete tudi tistim sočlanom, ki niso toliko vešči sodobnih komunikacijskih poti in tu pride do izraza ta naša dobra medgeneracijska povezanost in solidarnost.  
Spoštovani, veliko vprašanj, ki so povezana z našimi programi se nanaša tudi na vsakoletni razpis za obnovitveno rehabilitacijo. Po znanih podatkih je v torek 31. 3. 2020 ZZZS, kot sofinancer tega programa, sprejel sklep, da je Zveza paraplegikov Slovenije izbrana za organizatorja obnovitvene rehabilitacije za leto 2020.
Trenutne razmere ne omogočajo izvajanja obnovitvene rehabilitacije, saj imajo zdravilišča do nadaljnjega svoja vrata zaprta, enako tudi naš Dom paraplegikov Pacug, ki pa je kot družbeno odgovorno podjetje v teh kriznih časih svoje nastanitvene kapacitete na razpolago ponudil državi za potrebe izvajanja svojih dejavnosti na področju preprečevanja širjenja virusa. Takoj, ko bo znanega kaj več glede pričetka izvajanja obnovitvene rehabilitacije, vas bomo tudi obvestili. Predvidevam, da bomo v prihodnjih štirinajstih dnevih zaključili pogovore z izvajalci rehabilitacije in vas takoj nato obvestimo preko spletne strani in tudi po klasični pošti, kot vsako leto, da se prijavite in izberete določeno destinacijo, kjer boste v želeni skupini lahko poskrbeli za ustrezno medicinsko obravnavo, ki vam bo okrepila vaše zdravje. Po predvidevanjih, ki pa so za enkrat zelo negotova, bomo z obnovitveno rehabilitacijo letos pričeli šele v mesecu juniju.
Spoštovane članice, člani in sodelavci, kdo bi si lansko leto ob naši jubilejni 50. letnici organiziranega delovanja na slavnostni Akademiji v Pacugu ali vseslovenskem srečanju članstva na Vranskem lahko predstavljal, da bomo 51. rojstni dan Zveze paraplegikov Slovenije obeleževali v izrednih razmerah povezanih z nevidnim koronavirusom COVID 19. Zaostrene razmere v tem trenutku do nadaljnjega veljajo v Sloveniji kakor drugod po Evropi in Svetu. Posledično smo odpovedali naše tradicionalne »Dneve paraplegikov,« ko s slavnostno sejo Skupščine, športnimi dogodki in tematsko okroglo mizo obeležimo rojstni dan naše skupne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije. Po programu bi letos tematsko okroglo mizo z najbolj verodostojnimi strokovnjaki namenili zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja. Zato smo za vas pripravili tudi prevod brošure, ki jo lahko med veliko drugimi novicami že prebirate na naši spletni strani (Brošura).  V tiskani obliki pa bomo brošuro vsem zainteresiranim poslali po pošti, ko premagamo pandemijo in se razmere umirijo.
Spoštovani, do takrat pa vas naprošam, da smo strpni eden do drugega, predvsem v okoljih kjer živimo, sami pa ostanimo povezani preko sodobne komunikacijske tehnologije. Povabljeni ste, da nas še naprej spremljajte na naši spletni strani in na družbenih omrežjih, fb in twiter, kjer vas bomo sproti obveščali o vseh pomembnih novostih.
Pazite nase in na svoje zdravje ter seveda ostanite do nadaljnjega DOMA!

Predsednik
Dane Kastelic