6. kongres - De Rijp Nizozemska 18. maj 2011.

 

FOTO-ALBUM

VI. kongres Evropske zveze paraplegikov je od 18. do 20. maja 2011 potekal v mestecu De Rijp na Nizozemskem. Slovenijo so zastopali: Mirjam Kanalec Jani Trdina in Daniel Globokar.
Na kongresu je predsednica Jane Horsewell najprej predstavila poročilo za leto 2010, za tem pa še plan dela za leto 2011. V poročilu je ena od pomembnih tem – »spremljanje razvoja na področju zdravljenja poškodb hrbtenjače

Ustanovljena je bila delovna skupina, kjer  naš član Jani Trdina sodeluje kot tehnična pomoč pri postavitvi internetnih strani »SCI research«. Več si lahko preberete na www.escif.org, kjer so objavljene tudi tako imenovane neodobrene terapije. Sledilo je finančno poročilo in plan za naslednje letno obdobje. Pripravil ga je blagajnik Jani Trdina. Potekel je tudi štiriletni mandat dosedanji podpredsednice Winnifred de Moes. Sama je sprejela kandidaturo za nadaljevanje svojega dela kot podpredsednica in je bila soglasno izvoljena.
Teme predavateljev so bile usmerjene v organizacijo in obliko zdravstvenih in rehabilitacijskih postopkov, ki zagotavljajo kakovost oskrbe posledic okvare ali obolenja hrbtenjače.

Dr. Michael Baumberger - strokovni vodja rehabilitacijskega centra za paraplegike v Nottwilu je predstavil vizijo in delovanje Swiss paraplegic Centra Nottwil v Švici, ki je po tradiciji, ugledu in izkušnjah referenčni center odličnosti za rehabilitacijo ljudi s poškodbami ali obolenji hrbtenjače. Bistveno izhodišče delovanja sodobno zasnovanega rehabilitacijskega centra so zavezanost vseh sodelujočih strokovnjakov potrebam ljudi po poškodbi hrbtenjače, zmanjševanju posledic in kar najboljšemu izidu zgodnjega zdravljenja in rehabilitacije.
Prof. dr. Fin Biering-Sorensen - predsedujoči ISCOS-a, mednarodnega strokovnega združenja za poškodbe hrbtenjače je predstavil vizijo in poslanstvo predvsem s področja zagotavljanja kvalitete rehabilitacijske obravnave. Združenje se sicer ukvarja z znanstvenim proučevanjem vseh ključnih področij zdravljenja in rehabilitacije hrbtenjače. Več informacij o delovanju združenja lahko bralci pridobite na spletni strani www.iscos.org.uk.

Predavali so še:
Dr. Christine M. Macdonell - izvršna direktorica CARF International, ki opravlja storitve akreditacijskih postopkov za široko področje medicinske oskrbe, tudi področje rehabilitacije po poškodbah hrbtenjače.
Claire Guy - vodja rehabilitacijskega programa nacionalnega centra za poškodbe hrbtenjače Stoke Mandeville bolnišnice v Aylesbury v Angliji.
Dr. Marius Buiting - sodelavec nizozemskega inštituta za izboljšanje zdravstvene oskrbe in član Evropskega združenja za kvaliteto v zdravstvu.
Dr. Herman Sixma - sodelavec nizozemskega inštituta za raziskave v zdravstvu.
Slovenska delegacija je tako pokrila poleg uporabniškega tudi strokovno področje.