2. kongres - Lobbach - Nemčija 18. april 2007

 

FOTO-ALBUM

II. kongres Evropske zveze paraplegikov je od 18. do 20. aprila 2007 potekal v nemškem Lobbachu pri Heidelbergu.

Poleg dnevnega reda, ki je vseboval vsebinska poročila vodstva in organov Zveze smo si izmenjali informacije o težavah s katerimi se paraplegiki srečujemo v svojih državah - predvsem na področju zdravstvenega in socialnega varstva.

Na plenarnem delu, kakor tudi po različnih delavnicah so potekale tematske razprave o ohranjevanju zdravja, obnovitveni rehabilitaciji, ustrezni prehrani in medicinskih pripomočkih. Dotaknili smo se pomembnega vpliva nove zaposlitve spinalno poškodovane osebe in posledično njene aktivne vključitve v prilagojen delovni proces.

Po podatkih predstavnikov je v večini držav zaposlenih 60% paraplegikov, v skandinavskih deželah celo več. Praksa, da poškodovane ljudi po medicinski rehabilitaciji pošljejo domov in se jih upokoji, je preživeta. Vedno bolj pa se uveljavlja praksa, da reprezentativne organizacije v svojih ustanovah usposabljajo in aktivirajo te ljudi za preostanek življenja na invalidskem vozičku. 

Slovenijo smo na kongresu zastopali: Katja Vipotnik, Dane Kastelic in Jani Trdina, nastanjeni pa smo bili v centru Manfred Saurer, ki ga vodijo nemški paraplegiki. Center je namenjen vsem gibalno oviranim osebam, ki so zaključile program medicinske rehabilitacije in se po poškodbi preko prakse učijo in seznanjajo z življenjem na vozičku. Najprej vsakega usposobijo za samostojno pripravo hrane, skrb za osebno higieno in različnimi hobiji kot so: vrtnarjenje, slikanje, strojna obdelava predmetov, ročne aktivnost …

Slovenija v letu 2008 predseduje Evropski uniji, toda slovenski paraplegiki nismo mogli prevzeti ponujene organizacije kongresa v aprilu 2008, ker Dom paraplegikov v Pacugu še ni dokončno zgrajen. Slednji bi bil edini v stanju prevzeti 60 delegatov – paraplegikov iz dvajsetih držav, ki morajo imeti za svoje ustvarjanje tudi primerno in funkcionalno okolje. Upamo, da se bomo kmalu enakovredno pridružili s svojim centrom ostalim evropskim paraplegikom. 
Na naše povabilo se bo v mesecu oktobru na priložnostnem obisku v Sloveniji s projektom Dom paraplegikov neposredno seznanilo tudi vodstvo Evropske zveze, ki jo vodi dr. Daniel Joggi.