14. kongres – Göteborg Švedska 27. maj 2019

 

"ZNANJE JE MOČ" 

V švedskem mestecu Göteborg je med 27. in 29. majem 2019 potekal 14. kongres Evropske zveze paraplegikov ESCIF,  ki so se ga udeležili predstavniki iz 20. držav, med njimi tudi Slovenija s predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije.

Letošnji kongres je potekal pod naslovom »Znanje je moč« in v organizaciji švedskega združenja preživelih zaradi otroške paralize, nesreč in poškodb ter Kompetenčnega centra za poškodbe hrbtenjače iz Göteborga. Rdeča nit številnih predstavitev so bile informacije, ki osebam z okvaro hrbtenjače omogočajo izboljšanje življenja, predvsem pa je pomembno sodelovanje stroke in potrošnikov (paraplegikov in tetraplegikov). Poudarili so, da je potrebno zapleten »znanstveni jezik« prilagoditi tako, da bo razumljiv in dostopen, torej bo koristil prav tistim, katerim so raziskave namenjene. Predstavljene so bile spletne strani, kjer so podane koristne informacije tako za laike kot strokovnjake. V spletnem univerzumu je na voljo neskončno informacij, najdemo lahko različne spletne forume, kjer lahko para in tetraplegiki dobijo strokovne nasvete, ali pa si le izmenjujejo izkušnje: www.elearnSCI.org, www.community.paraplegie.ch, www.scireproject.com/community, www.spinalis.se, www.sciparenting.com, www.rickhanseninstitute.org, www.scimooc.org.

Seveda pa se tu srečamo z jezikovnim problemom in različnim stanjem tako na področju zdravstva, sociale ali financ v posameznih državah in skupnostih.

Poseben del kongresa je bil posvečen lobiranju oziroma vplivanju na politike ali javne uslužbence glede vprašanj, povezanih z invalidi. Zanimiva je bila predstavitev Andersa Westgerda iz Göthenburg Independet Living, ki je orisal različne kampanje, tako na temo dostopnosti, parkiranja, in provokativne kampanje »Retarded doll«. Na to temo so potekale tudi delavnice, v sklopu katerih smo razmišljali o ciljih in načinih, kako širom Evrope delovati za izboljšanje življenja para in tetraplegikov. Delavnice so bile na temo: specializirana rehabilitacija, boljši dostop do tehničnih pripomočkov, javno financiranje vrstniške pomoči, spreminjanje odnosa do oseb z okvaro hrbtenjače, boljši dostop do osebne asistence.

V sklopu dogodka je bila tudi redna letna skupščina delegatov, kjer so poleg rednih formalnosti potekale tudi volitve organov zveze (zaradi smrti dveh članov) za predsednika in treh članov upravnega odbora. Za predsednika ESCIF-a je bil izvoljen Stefan Opresnik Jorlev iz Danske, za člane upravnega odbora pa Milan Kašiak iz Slovaške, Bojana Gladović iz Srbije in Mirjam Kanalec iz Slovenije. V odboru ostaja tudi Nuutti Hiltunen iz Finske,  ki je bil izvoljen za podpredsednika že lani.