10. kongres – Brno Češka 22. maj 2015

 

FOTO-ALBUM

Deseti kongres evropske zveze paraplegikov – ESCIF, na temo »Zaposlovanje oseb po poškodbi hrbtenjače«, je potekal v drugem največjem češkem mestu Brnu od 20. do 22. maja. Udeležilo se ga je 86 posameznikov iz 19 držav, med njimi tudi predstavniki iz Slovenije: Daniel Globokar, Metka Teržan, Jani Trdina in Mirjam Kanalec.
Evropska zveza paraplegikov organizira kongres vsako leto v drugi državi članici, tokrat je bil prvič na Češkem, sicer pa že deseti po vrsti. Pripravila ga je v sodelovanju z organizacijo ParaCENTRUM Fenix v hotelu Maximus Resort, termah na obrobju Brna. Pokroviteljstvo nad dogodkom je prevzela prva dama Češke republike Ivana Zemanová, kongresu pa so prisostvovali tudi predstavniki države in mesta. Novost letošnjega kongresa je bila možnost spremljanja v živo prek »live streama«. Kongres je gostil predstavnike oseb po poškodbi hrbtenjače iz organizacij držav članic, strokovnjake s področja zdravljenja poškodb hrbtenjače in strokovnjake s področja zaposlovanja invalidov, strokovne delavce in raziskovalce/ znanstvenike.

Prvi dan je bil v znamenju uvodnih otvoritvenih aktivnosti, pozdrava predsednice ESCIF-a Jane Horsewell in dobrodošlice predsednika ParaCENTRUMA Fenix, Vojtecha Vasicka. Dan se je zaključil z osebno izpovedjo Jana Riaposa, ki je poslušalce popeljal skozi svoje življenje, zaznamovano predvsem s športnimi dosežki. Izpostavil je pomembnost športa, večkrat citiral načela Pierra de Coubertina in sira Ludwiga Guttmana ter šport izpostavil kot pot do socialne integracije po poškodbi hrbtenjače.

Naslednji dan se je začel z zanimivim projektom International Labour market integration Assessment in SCI (ILIAS), ki ga je predstavil Marcel Post, profesor v medicinskem centru v Groningenu. Projekt poteka že od leta 2008, združil pa je strokovnjake iz Švice, Norveške, Danske in Nizozemske, ki so na podlagi zbranih podatkov glede stanja zaposlovanja oseb po poškodbah hrbtenjače že prišli do določenih številk in zaključkov. Med slovenskimi predstavniki se je pojavila želja po sodelovanju v projektu, zato je Metka Teržan, dr. med., spec. med. dela in športa, takoj stopila v stik z doktorjem Postom. Pravico do dela je orisal Pietro Barbieri iz italijanske organizacije paraplegikov in tetraplegikov FAIP ter opozoril na deklaracije glede zaposlovanja invalidov v Konvenciji o pravicah invalidov. Veronika Hublova iz ParaCentruma je udeležencem predstavila uvodne ugotovitve ene izmed skupin dvoletnega projekta »Uspešna integracija«, ki ga ESCIF trenutno izvaja pod sponzorstvom Coloplasta. Dan Burden iz angleške organizacije, ki združuje osebe s poškodbo hrbtenjače (SIA), je poudaril pomembnost poklicne rehabilitacije oziroma podporo svetovalnih služb pri življenju in delu po poškodbi hrbtenjače. Zelo zanimive ugotovitve, ki so poslušalce pustile odprtih ust z željo po življenju v Španiji, je Elisabeth Heilmeyer iz španske organizacije FLM predstavila glede pokojninskega sistema v Španiji. Povedano drugače – invalid, ki je bil pred poškodbo zaposlen, lahko gre v pokoj z izjemno visoko pokojnino, zato podatek o zelo nizkem odstotku zaposlitve oseb s poškodbo hrbtenjače niti ne preseneča. Tema kongresa, zaposlovanje oseb po poškodbi hrbtenjače, se navezuje na triletni mednarodni projekt »Overcome challenges« – Doseganje/premagovanje izzivov, ki ga je češki Paracentrum Fenix izvajal v sodelovanju s štirimi državami: Dansko, Nizozemsko, Slovaško in Slovenijo.

Zaključke projekta oziroma primerjavo med Češko in ostalimi državami je predstavila Lia Vasickova, vodja projekta. Izpostavila je višji odstotek zaposlenih oseb s poškodbo hrbtenjače izven Češke, ki uporabljajo manj zdravil in imajo nižji odstotek polne invalidske pokojnine in socialnih ugodnosti. Zaveda se, da projekt ni vključil velikega števila anketirancev, je pa dal izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Vendar pa je vprašanje, ali naj se oseba aktivno vključi v delovni proces po poškodbi hrbtenjače, po mnenju vseh udeležencev kongresa nepotrebno, saj je prav delo tisto, ki pomaga pri uspešni socializaciji in reintegraciji.

Vprašanje ostaja le, kako motivirati posameznika, da se vrne na delo, kako osveščati delodajalce za zaposlovanje invalidov, kako odpravljati arhitekturne in druge ovire.

Zadnji dan kongresa je bil namenjen zasedanju skupščine ESCIF-a, kjer so predstavniki upravnega odbora poročali o aktivnostih preteklega leta, razpravljali o finančnem poslovanju ter predstavili aktivnosti v letu 2016 in tudi prizorišče naslednjega kongresa – Dunaj. Izvolili so novega člana upravnega odbora, Tomasa Moravika iz Češke, ki je nasledil Winnifred de Moes iz Nizozemske. V članstvo ESCIF-a je bila sprejeta nova država – Srbija.

V sklopu kongresa, kjer članice predstavijo svoje projekte, je Janko Ehrlich - Zdvořák predstavil dolgoletno željo po izgradnji celostnega rehabilitacijskega centra na Hrvaškem, ki bo v kratkem uresničen. Daniel Globokar, dr. med, spec. FMR, pa je poklicno rehabilitacijo, ki jo izvaja URI Soča, orisal na primerih pacientov po poškodbi hrbtenjače.