1. kongres – Nottwil Švica 31. marec 2006

 

USTANOVNI KONGRES - FOTO-ALBUM

Zveze paraplegikov Slovenije je bila soudeležena pri zgodovinskem dogodku. V rehabilitacijskem centru v Nottwilu v Švici smo skupaj s šestnajstimi nacionalnimi evropskimi organizacijami sprejeli Statut o ustanovitvi Europske zveze paraplegikov in tetraplegikov (European Spinal cord injury federacion ESCIF). Na ustanovnem kongresu so poleg Slovenije sodelovale naslednje države: Danska, Švedska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Italija, Anglija, Škotska, Irska, Španija, Litva, Belgija, Avstrija, Hrvaška in Švica. Slovensko delegacijo so sestavljali: Mirjam Kanalec, Dane Kastelic in Benjamin Žnidaršič.

PREDSEDSTVO ESCIF

Najpomembnejša vizija ustanovnega kongresa je združevanje ljudi s poškodbami hrbtenjače na območju Evrope in kasneje na območju celega sveta. Funkcija nove mednarodne organizacije bo vodenje in promocija interesov ljudi s spinalno poškodbo. Poleg tega se bo nova organizacija zavzemala za: tesnejšo obliko med posameznimi nacionalnimi organizacijami, skupno delo v zvezi z vprašanji integracije v družbo ljudi s spinalno poškodbo, izmenjavo informacij in varovanje interesov nacionalnih krovnih organizacij v povezovanju z drugimi organizacijami.

Na kongresu je potekalo naporno usklajevanje predlogov na prvi predlog statuta. Glede na različno organiziranost nacionalnih zvez je bilo sprejetih nekaj pomembnih odločitev. 
• Sprejelo se je enotno ime organizacije v angleškem jeziku, ki najustreznejše označi sestavo nove organizacije.
• Vsaka država ima lahko maksimalno dva delegata in en volilni glas.
• Minimalna letna članarina je 300 € za leto 2006.
• Skupščina delegatov je najvišji organ novo ustanovljene organizacije, ki jo v javnosti preko upravnega odbora in sekretarja zastopa predsednik. Predsednik in upravni odbor se voli za štiri leta. 
Za predsednika je bil izvoljen dr. Daniel Joggi (Švica), podpredsednika Jane Horsewell (Danska), v upravni odbor so bili izvoljeni Pekka Hatinenen (Finska), Ester Peris (Španija) in Adrian Odonell (Anglija). Sekretar zveze je postal Urs Styger (Švica). 

Dr. Daniel Joggi, predsednik Zveze paraplegikov Švice in novi predsednik ESCIF: »Neizmerno sem vesel, da smo uspeli združiti tolikšno število nacionalnih organizacij, ki si želijo dvigniti nivo povezovanja ljudi s spinalno poškodbo. Tudi v prihodnje se bomo trudili v naše vrste pritegniti še vse druge nacionalne organizacije, ki se še niso povezale z nami.«
Dr. Raffaele Goretti, predsednik Zveze paraplegikov Italije: »Temeljna naloga povezovanja je dosežena, sedaj pa nas čaka še veliko dela. 
Nacionalne organizacije imajo vsaka svoje interese, ki jih bo težko uskladiti. Še posebej pa z včlanjevanjem novih držav.«
Dr. Alberto de Pinto, predsednik Zveze paraplegikov Španije: »Demokracija je naporna kot smo videli danes, vendar se je izplačalo potruditi in izoblikovati takšno organizacijo, ki bo vsem prinesla veliko zadovoljstva in novih spoznanj.«

Mirjam Kanalec, delegatka Zveze paraplegikov Slovenije: »Zveza paraplegikov Slovenije se je z novo izkušnjo še bolj približala Evropi v kateri je sicer že kar nekaj časa. Slovenska delegacija je s svojimi predlogi pomembno zaznamovala današnji kongres in se bo tudi v prihodnje trudila zastopati mnenje slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.«