Prijavnica za skupinsko obnovitveno rehabilitacijo

Številka se začne z 0, npr. 012345678
Številka se začne z 0, npr. 012345678
*v 1. in 10. terminu bo poskrbljeno za osnovno nego
*v 1. in 10. terminu bo poskrbljeno za osnovno nego

Pomembno:

Vsi, ki boste navedli, da potrebujete spremstvo, morate obvezno poleg prijavnice priložiti pisno prošnjo in v njej navesti argumente za spremstvo. Na podlagi vloge boste obravnavani na komisiji za SOR pri ZPS. Po potrebi boste napoteni na triažo, kjer bo ugotovljeno vaše dejansko stanje, vključno s potrebo po pomoči pri kateterizaciji.