• Aktualni dogodki

Znanje približati tudi drugim ljubiteljem čebelarjenja

3. Marec 2020

V Celju smo na novinarski konferenci ApiSlovenija 11. marca 2017 podpisali Listino o zavezi vključevanja invalidov na vozičkih v delo s čebelami, naslednji dan v Kulturnem domu v Semiču ustanovili Sekcijo čebelarjev na invalidskih vozičkih, 25. aprila 2018 v neposredni bližini Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, dobili učni čebelnjak, 8. januarja 2019 pa v slovenskem in angleškem jeziku izdali Čebelarski priročnik za invalide. Rezultat vsega pa so prvi kozarčki kvalitetnega medu s prekmurskih ravnic, ki smo jih namenili v reprezentativne namene.
Ob tretji obletnici nadvse uspešne zgodbe čebelarjenja slovenskih čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov je Zveza 3. marca 2020 v svojih prostorih pripravila delovno srečanje, ki so se ga udeležili: Damjana Grobelšek, predstojnica Slovenske čebelarske akademije, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Aleš Bozovičar, strokovni delavec ČZS, Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in Stanko Novak, predsednik društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije.
Dane Kastelic je v uvodu pripomnil, da si vsi želimo nadaljevanje uspešno zastavljenega dela v korist čebelarjev invalidov, ki ga moramo nadgraditi in razviti na različnih področjih Slovenije. Približati pa ga je treba tudi drugim invalidom v soseščini in širše.
V nadaljevanju posveta so udeleženci izmenjali poglede in predstavili stališča za učinkovitejše in smelejše delo v prihodnje, kjer bi naši čebelarji in inštruktorji na invalidskih vozičkih s sodobno tehnologijo dobili kvalitetno podporo pri izobraževanju. Pomembno je, da bodo pri tem partnerstvu sodelovale tako Čebelarska zveza Slovenije, Slovenska čebelarska akademija, Zveza paraplegikov Slovenije, kot Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, kjer naj bi projekt tudi potekal. Dogovorili so se, da bodo o sodelovanju podpisali memorandum.