• Šport

Zbornik – 50 let športa slovenskih paraplegikov

25. September 2020

Zbornik - Zveza paraplegikov Slovenije je ob 50 letnici organiziranega delovanja 16. aprila 2019 izdala »Zbornik 50 let Zveze paraplegikov Slovenije,« ob Dnevu slovenskega športa 23. septembra 2020 pa še »Zbornik 50 let športa slovenskih paraplegikov.«
V obsežnem zborniku je na 150-ih straneh zbrana celostna podoba razvoja športa paraplegikov in tetraplegikov od ustanovitve organizacije naprej. V zborniku je skoraj 60 najrazličnejših prispevkov, poleg njih pa so številne fotografije iz bogatega arhiva Zveze in drugih avtorjev. Sestavke so prispevali številni poznavalci športa paraplegikov, strokovni sodelavci in športniki paraplegiki. V zborniku so podrobno predstavljeni vsi športi, ki jih gojimo paraplegiki in tetraplegiki in seveda vrhunski šport s paralimpijskimi igrami in dobitniki medalj. Omenjena so vsa memorialna tekmovanja, mednarodna in ligaška tekmovanja, številni podatki udeležencev in rezultatov s paralimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev, dobitniki najvišjih športnih priznanj, predstavljeni so vsi predsedniki lokalnih društev …Zbornik je resnično bogat vir raznovrstnih informacij široko razvejanega športnega življenja paraplegikov in tetraplegikov.
Del zbornika je namenjen spominu tistih, ki so najzaslužnejši pri razvoju športa, ki nas je združil. Med njimi so: pionir invalidskega športa v Sloveniji Bojan Hrovatin, pionir invalidskega športa v svetovnem merilu Ludvik Guttman, pobudnik ustanovitve naše organizacije Ivan Peršak, oddelčni zdravnik v URI-SOČA Rajko Turk in športni novinar Henrik Übeleis.
Zbornik so pripravili: Gregor Gračner, Janez Hudej in Jože Okoren, podprla pa banka NLB d.d.