• Aktualni dogodki

Zbiramo donacije za prenovo kopalnice mlademu članu tetraplegiku

19. Oktober 2022

Zveza paraplegikov Slovenije že 53 let združuje invalide paraplegike in tetraplegike iz vse Slovenije. Organizirana je z namenom, da pomaga gibalno oviranim posameznikom, ki živijo s poškodbo hrbtenjače in so posledično vezani na vsakodnevno uporabo invalidskega vozička. Zveza se odziva na prošnje in potrebe svojih članov in skupaj z njimi išče najustreznejše rešitve.
Na nas se je obrnil mlajši član, ki za premikanje uporablja invalidski voziček in ki se sooča s stisko zaradi bivanja v neprilagojenem bivalnem okolju. Največjo omejitev mu predstavlja stara in majhna, predvsem pa nepremišljeno zasnovana kopalnica. Članu želimo pomagati pri prenovi kopalnice, saj bo s celostno preureditvijo kopalnice lahko zaživel polnejše in samostojnejše življenje.
Za prilagoditev kopalnice Zveza paraplegikov Slovenije zbira finančne donacije. Ko bomo zbrali 10.000 eur, bomo članu lahko pomagali celostno prenoviti kopalnico. Vsak dodaten evro, ki se bo nabral na ta račun, pa bomo namenili drugemu uporabniku v stiski z namenom prilagoditve prostora ali nakupa medicinsko tehničnega pripomočka.
Vsi, ki želite pomagati, lahko donacijo nakažete na transakcijski račun Zveze paraplegikov Slovenije, ki je odprt pri SKB banki:
BAN: SI56 0317 0100 1146 571,
SWIFT (BIC-koda): SKBASl2X,
SKLIC: SI00 1744.

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri omogočanju večje samostojnosti mlademu tetraplegiku.
Za dodatna pojasnila glede donacije se obrnite na Tjašo Serše na 051 658 193 ali
tjasa@zpsasistenca.si.
Avtor članka: Tjaša Serše
Fotografija:
https://www.freepik.com/