• Aktualni dogodki

Zakon s paketom novih ukrepov za zajezitev epidemije

29. April 2020

Državni zbor je 28. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. V novem paketu ukrepov so po opozorilih in dopisih NSIOS-a v posamezne člene dodatno umestili tudi invalidske organizacije in invalide.
Zakon tako uvaja spremembo 22. člena in uvaja izjemo za oprostitev od splošnega finančnega pogoja upada prihodkov za uveljavljanje državne pomoči za invalidske in humanitarne organizacije. Četrta alineja tega člena tako izrecno določa, da so do nadomestila plače delavcem upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne dosežejo pogojev, če imajo status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah. V tem delu se je NSIOS povezal s Forumom humanitarnih organizacij Slovenije, kjer so nastopili s skupno zahtevo, da je potrebno določiti izjemo za invalidske in humanitarne organizacije.
Skupaj z drugimi deležniki so večkrat opozarjali tudi na problematiko zaposlenih invalidov v invalidskih podjetij, pri čemer zakon uvaja 33.b člen, ki določa mesečni krizni dodatek v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.
Še posebej pa so opozarjali, da so v prvem zakonu izostale nekatere skupine (prejemniki nadomestil po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in drugi), kar je bilo vključeno v 58.a člen, ki ureja enkratni solidarnostni dodatek za dodatne druge ranljive skupine oseb, kamor so med drugim sedaj vključeni družinski pomočniki po zakonu, ki ureja socialno varstvo in upravičenci do nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Enkratni solidarnostni dodatek znaša 150 eurov.
V času popuščanja ukrepov so prejšnji teden vladi tudi predlagali, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, med ukrepe vključi tudi odprtje poslovalnic Loterije Slovenije, da bi ta lahko čimprej začela normalno poslovati, da bi se stabilizirali tudi prihodki FIHO.
Na javnost so se v tem času obračali tudi z opozorili, da se ne sme pozabiti na invalide, kjer so ob uvodnih opozorilih vezanih predvsem na zaščitna sredstva opozarjali predvsem na dostopnost informacije v vseh oblikah. Pri tem so se navezali na Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki določa da morajo posamezna biti dostopna do 23. septembra 2019, druga pa do 23. septembra 2020, saj so informacije v dostopni obliki v času krize še posebej pomembne. Naše objave so povzeli tudi mnogi mediji.