• Aktualni dogodki

Zahvala in povabilo k delu v naslednjem mandatnem obdobju

8. September 2020

Na volilni Skupščini 20. avgusta 2020 je bilo za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoljeno novo vodstvo Zveze paraplegikov Slovenije. V kratkem pa namerava predsednik Zveze Dane Kastelic sklicati tudi konstruktivno sejo Upravnega odbora, ki naj bi na njegov predlog potrdil tudi njegove sodelavce. Zato je predsednik 8. septembra 2020 na delovni posvet povabil dosedanje sodelavce: urednico glasila Paraplegik Barbaro Slaček, vodjo športa Gregorja Gračnerja, vodjo kulturnih dejavnosti Metoda Zakotnika, vodjo Čebelarske sekcije Dušana Slano in urednika spletnih strani Jožeta Globokarja. Zahvalil se jim je za njihov nepogrešljiv in pomemben doprinos pri dejavnostih organizacije v preteklem mandatnem obdobju, hkrati pa jih povabil k sodelovanju tudi v obdobju 2020-2024. Naše delo in nadgradnja dosedanjega dela je namreč lahko samo skupna.
Predsednik je poudaril, da so tako informiranje, kultura, šport kot interesne dejavnosti (čebelarstvo) pri delu in prepoznavnost Zveze nepogrešljive. Za zaupanje se je v imenu vseh zahvalil Metod Zakotnik.