• Aktualni dogodki

Zadnja seja Upravnega odbora v letošnjem letu

23. December 2020

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je 23. decembra 2020 s pomočjo sodobne informacijske tehnologije ZOOM sklical tretjo redno in hkrati zadnjo sejo Upravnega odbora v letošnjem letu. Poleg članov Upravnega odbora (predsednica in predsedniki lokalnih društev), so sodelovali še: Damjan Hovnik, podpredsednik Zveze, Peter Robnik, predsednik Skupščine, Janez Hudej, predsednik Nadzornega odbora, Urška Rendulić, strokovna vodja programov, Marko Ferluga, direktor družbe Dom paraplegikov, d.o.o., Borut Sever, predsednik NSIOS, Darja Kos, tajnica Zveze.
Po potrditvi zapisnika in pregledu realizacije sklepov zadnje seje so udeleženci video seje v štirih točkah dnevnega reda govorili o financiranju posebnih socialnih programov v prihodnje; naredili kratek pregled dela v letošnjem letu na katerega je pomembno vplivala tudi epidemija; govorili o poslovanju Doma paraplegikov v Pacugu, tekla pa je tudi beseda o pomenu evro ključa za paraplegike in tetraplegike ter drugih pomembnih tekočih zadevah. Potrdili so tudi predlog sprejema članice v pokrajinsko društvo Zveze.