• Aktualni dogodki

Vlada krepi dialog z invalidskimi organizacijami

5. Avgust 2022

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je 2. avgusta 2022, srečal s predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), s katerimi je spregovoril o izboljšavah položaja invalidov v družbi. Vlada želi vzpostaviti neposreden dialog z NSIOS kot reprezentativnim organom invalidov, ki jih je v Sloveniji več kot 118.000. Vzpostavljen bo organ, sestavljen iz predstavnikov vlade in NSIOS, ki bo na operativni ravni sproti naslavljal izzive invalidov. Na to skupino se bo NSIOS lahko obračal s pobudami, vprašanji in predlogi. Imela bo nalogo medresorskega usklajevanja, področje invalidskega varstva in uresničevanja temeljnih človekovih pravic invalidov namreč posegata v praktično vse resorje ministrstev. Nujno potrebujemo skupno točko, kjer se bodo lahko oblikovale celovite rešitve,« je razložila vršilka dolžnosti predsednice NSIOS Mateja Toman.
Na sestanku so med drugim govorili tudi o načrtovani spremembi novele zakona o dohodnini. V NSIOS bodo jeseni sodelovali z vlado pri iskanju ustreznih rešitev za invalidske pokojnine. »Minimalna pokojnina se je sicer popravila, je pa tudi v luči draginje položaj tistih, ki imajo najnižjo pokojnino, res slab. Na tej točki bomo jeseni v sodelovanju z vlado zagotovo iskali rešitve za dvig pokojnin,« je še povedala Tomanova. V NSIOS si želijo, da bi bili invalidi izenačeni s položajem tistih, ki dosežejo polno pokojninsko dobo.
Srečanje so izkoristili tudi za pogovor o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je po oceni Tomanove zelo splošen: posameznikove pravice niso jasno opredeljene, vprašanje financiranja ni rešeno sistemsko. Ne sme se zgoditi, da bi prišlo do poseganja v druge, že dosežene pravice.
Povzeto po: https://www.dnevnik.si/ - Foto UKOM