• Šport

Videokonferenca s športnimi referenti lokalnih društev

12. November 2020

Zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa smo pri Zvezi morali prilagoditi dejavnosti tudi na športnem področju. Če bomo vsi dosledno upoštevali ukrepe, bo tudi drugega vala koronavirusa enkrat konec. In takrat bodo zaživele tudi športne aktivnosti v sezoni 2020-2021.
Seveda pa je bilo treba pred sezono pripraviti vse za nemoten potek tekmovanja z zadolžitvami posamičnih izvajalcev in uskladitvijo koledarja športnih tekmovanj. Ker trenutne razmere onemogočajo sklic delovnega posveta, so se 12. novembra 2020 športni referentje in nosilci posamičnih panog povezali v videokonferenci. Vodil jo je vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner.
Udeleženci videoseje so predhodno dobili dnevni red seje in urnik koledarja prireditev, da so lahko konstruktivno sodelovali na delovnem posvetu.

Po sprejemu dnevnega reda so vodje posameznih športnih panog, športni referentje in vodja športa ZPS poročali o športnih dogodkih v sezoni 2019-2020. Iz teh poročil je razvidno kako je koronavirus krojil izvedbo tekmovanj v letu 2020. Kljub temu so bila vsa ligaška tekmovanja izvedena, nekatera druga pa prestavljena ali celo odpovedana (Pogačnikov memorial parabasket, trije kolesarski maratoni, mednarodni šahovski turnir, avtorally in mednarodni lokostrelski turnir).
Smo pa v tem obdobju imeli kar nekaj časa za pripravo Zbornika o 50 let športa slovenskih paraplegikov, ki je izšel 23. septembra 2020 ob letošnjem Dnevu slovenskega športa. Zbornik je udeležencem videokonference podrobno predstavil in prelistal eden od treh urednikov Gregor Gračner, v elektronski obliki pa si ga lahko ogledate in preberete na spletni strani
Zveze. Zbornik  je natisnjen na 150-ih straneh kjer je zbrana celostna podoba razvoja športa paraplegikov in tetraplegikov, od ustanovitve organizacije naprej. Je tudi prava enciklopedija najrazličnejših podatkov in rezultatov.
Sledilo je poročilo o našem največjem atletskem tekmovanju – 51. Hrovatinovem memorialu, ki je letos potekalo v Novi Gorici, zaradi znanih razmer pa brez tujih tekmovalcev iz Severne Makedonije, Srbije, Črne Gore, BiH in Hrvaške. Tekmovanje je predstavil vodja atletike Janez Hudej in se zahvalil DP severne Primorske za odlično izvedbo tega spominskega tekmovanja. Razveseljiva pa je tudi udeležba mladih atletov.
Usklajevanje tekmovalnega urnika za sezono 2020-2021 je udeležencem video seje vzelo kar nekaj časa. Pri Zvezi imamo namreč šest ligaških tekmovanj - v atletiki, košarki, kegljanju, streljanju, ribolovu in šahu. Imamo mednarodno NLB Wheel ligo, naši športniki pa tekmujejo tudi na državnih prvenstvih in mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.  Vsa ta številna tekmovanja potekajo predvsem ob vikendih, kar še otežuje usklajevanje in iskanje ustreznih športnih objektov. Poskrbeti je treba tudi za sodnike. Delo jim je nekoliko olajšal pripravljen osnutek urnika, ki so ga vabljeni na videokonferenco predhodno prejeli po e-pošti. Tako so lahko že vnaprej pripravili svoje predloge in tudi termine.
V nadaljevanju video delovnega sestanka je vlogo športa pri vključevanju športnikov paraplegikov in tetraplegikov v programe Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, predstavil moderator Grega Gračner, ki je tudi podpredsednik Zveze ŠIS-SPK. Omenil je športne panoge v katerih naši športniki dosegajo zelo dobre rezultate ali pa so  perspektivni. Med njimi so: atletika, parakolesarstvo, košarka, strelstvo, curling, smučanje, športni ribolov in boccia.
Ob zaključku je beseda tekla tudi o promociji športa paraplegikov in tetraplegikov, ki naj bi jo pripravili za novi praznik Dan slovenskega športa. Ker bomo v Sloveniji praznik drugič obeležili 23. septembra 2021, je za dobro predstavitev še dovolj časa.