• Aktualni dogodki

Varuh človekovih pravic terja za vse enako invalidnino

11. April 2021

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od leta 2013, pravice do invalidnine ne prizna več vsem invalidom z določeno telesno okvaro, pač pa le tistim invalidom, katerih telesna okvara je nastala po tem datumu zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Predhodno veljaven predpis pa je pravico do invalidnine priznaval vsem invalidom z določeno telesno okvaro, ne glede na to, kako in kje je določena telesna okvara nastala. Navedena ureditev je diskriminatorna, zato Varuh človekovih pravic Peter Svetina od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje in poslancev državnega zbora terja odpravo obstoječih kršitev in enako obravnavo vseh invalidov. Državni zbor naj sprejme Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je na pobudo svetnika Daneta Kastelica in predsednika Zveze paraplegikov predlagal Državni svet.

Več na…