• Kultura

V Zagrebu odprli festival kulture, športa in življenja invalidov

30. Junij 2021

Festival enakih možnosti (F = M) je tradicionalna mednarodna manifestacija urbane kulture, ki jo v maju z drugimi glasbenimi in scenskimi umetniki, vsako leto izvajajo ljudje s posebnimi potrebami. Društvo telesnih invalidov Zagreb je letos prireditev (že 19. leto zapored) zaradi epidemioloških razmer organiziralo od 28. do 30. junija 2021. Festival enakih možnosti je tradicionalna mednarodna manifestacija urbane kulture, katere program izvajajo invalidi z drugimi glasbenimi, scenskimi in vizualnimi umetniki. Poteka na ulici, kjer si lahko vsak mimoidoči ogleda program in ustvarjanje invalidov, ki tako kot drugi umetniki dosežejo visoko umetniško vrednost in navdušijo občinstvo.
Tudi tokrat so na Festivalu sodelovali tudi slovenski umetniki - Dragica Sušanj in Benjamin Žnidaršič iz DP Istre in Krasa ter Željko Vertelj iz DP ljubljanske pokrajine, ki so tudi člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
S svojo prvotno obliko in programsko zasnovo festival bogati kulturno in turistično ponudbo Zagreba, pozitivno pa vpliva tudi na razvoj družbene zavesti o invalidnosti. Namen festivala je predstaviti ustvarjalne možnosti marginalnih družbenih skupin, prispevali k izenačevanju njihovih priložnosti z možnostmi drugih državljanov in uresničevati skupno dobro.
Festival sestavljajo glasbeno-scenski, umetniški, filmski, izobraževalno-rekreativni in športni programi. Glasbeno-scenski program sestavljajo dramske, plesne in glasbene predstave, ki jih izmenično izvajajo invalidi in priljubljeni pop umetniki. Umetniški program sestavlja urbana skupinska razstava umetniških del, na kateri je razstavljenih šestdeset avtorjev različnih umetniških izrazov, povezanih s telesno okvaro kot skupno značilnostjo. Opazovalci razstave vzpostavljajo komunikacijo z avtorji in odnose z umetninami, ki jih predstavlja bogastvo slogovnih, tematskih, izraznih, generacijskih in drugih razlik. Filmski program prikazuje dokumentarne filme o življenju in delu invalidov. Izobraževalno-rekreacijski program sestavljajo igre mobilnosti, v katerih javne osebe in državljani v simulirani poškodbi na improviziranem poligonu z belo palico pridobivajo izkušnje pri gibanju invalidskih vozičkov in orientaciji v prostoru. Športni program sestavljajo turnirska tekmovanja v sedeči odbojki, pa tudi balinanje, tenis in ulična košarka na invalidskih vozičkih.
Na tridnevnem uličnem festivalu (program od 10.00 do 22.00) nastopa več kot 900 domačih izvajalcev in tujine, od tega okoli 600 invalidov, v organizacijskem timu pa okoli 20 strokovnjakov in 150 ciljnih prostovoljcev – študentov petnajstih fakultet Univerze v Zagrebu. S pripravo na delo se prostovoljci izobražujejo o invalidnosti in prostovoljstvu, na festivalu pa pridobijo dragocene izkušnje.