• Aktualni dogodki

Tradicionalni sprejem ob Mednarodnem dnevu invalidov

3. December 2019

Nagovor predsednika NSIOS Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan in predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec so 3. decembra 2019 na Brdu pripravili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob mednarodnem dnevu invalidov. Letošnje geslo združenih narodov je: "Spodbujanje invalidov k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog: udejanjanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030."
Predsednik RS Borut Pahor je med drugim povedal, da preteklost državi pogosto ne more biti v ponos. Na napake in številne težave so namreč nenehno opozarjali številni posamezniki, zlasti društva in združenja invalidov. S težavo in počasi je država doumela, da je njen pravi obraz tisti, ki ga kaže do posebej ranljivih skupin ljudi. V nadaljevanju je poudaril, da bi na prvo mesto kot predsednik republike postavil dostojanstvo. Zasluži si ga vsak, brez izjeme, le da krivice in nespoštovanje nekateri, ki so že tako prikrajšani, občutijo še mnogo bolj kot drugi. Ne smemo dopustiti, da se to dogaja. Dejal je, da je diskriminacija zaradi invalidnosti nedopustna in mora dobiti takojšen odziv in postati, tudi s pomočjo medijev, družbeno povsem nesprejemljiva. Prav tako nekultura parkiranja na mestih, označenih za invalidne osebe. Omenil je še nedostopnost nekaterih zelo pomembnih institucij in ureditev dolgotrajne oskrbe, kjer osnutki zakonov zaradi številnih pripomb ostajajo v predalih. Vendar bo treba "ugrizniti v to jabolko", kajti dolgoživa družba nima nobene druge izbire. Ob zaključku se je predsednik zahvalil vsem, ki nam pomagajo doma ali v posebnih ustanovah, društvom in združenjem in izrazil lepe želje ob bližajočih se praznikih.
V imeni invalidskih organizacij je prisotne nagovoril predsednik NSIOS-a Borut Sever. Poudaril je: »Slovenski invalidi želimo ob našem prazniku spodbuditi širšo družbo k boljšemu razumevanju tem povezanih z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Pri tem želimo poudariti pomen osveščanja ob pozitivnemu dojemanju invalidnosti, kakor tudi doprinosa invalidov k dobrobiti in razvoju družbe. Nočemo, da se na nas gleda zgolj, kaj in kakšno pomoč potrebujemo, temveč da se nas gleda kot enakopravne in enakovredne člane, ki dajejo pomemben prispevek k razvoju družbe in da tudi v praksi preidemo v sistem vključevanja in polne participacije invalidov.
V letošnjem letu sta začela veljati za življenje invalidov dva izredno pomembna predpisa - Zakon o osebni asistenci in o Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki prinašata ogromen kvalitativen preskok v življenju invalidov. Na različen način urejata področja, ki omogočajo samostojno življenje invalidov in zagotavljata enega od osnovnih pogojev za neodvisno življenje.
Zaostanki, pomanjkljivosti in težave pri izvajanju, oziroma neizvajanju Konvencije o pravicah invalidov in invalidskega varstva v Slovenji so predvsem odraz premalo aktivne vloge države, kar v svojem poročilu ugotavlja tudi Odbor za pravice invalidov ZN. Ta od države zahteva, da udejanji priporočila v okviru ugotovitev odbora. Pri tem mora primarno okrepiti vlogo in povečati zmogljivosti točk za koordinacijo izvajanja Konvencije, vzpostaviti neodvisen nadzorni mehanizem v obliki Sveta za invalide, ter omogočiti polno vključenost invalidskih organizacij v naloge nadzorovanja ter zagotoviti financiranje, ki je za to potrebno. Država se je nezadostno, oziroma se ni odzvala, ob dejstvu da mora do 24. maja 2022 poročati ZN o načinu izvajanju priporočil, navedenih v zaključnih ugotovitvah odbora. Na nujno takojšnje ukrepanje opozarjamo ves čas, nazadnje tudi s posvetom o uresničevanje človekovih pravic invalidov, ki smo ga organizirali junija letos. Sledil je poziv Vladi Republike Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli z vidika vsakega posameznega ministrskega resorja. Naš skupen cilj je enakovredno in enakopravno življenje vseh, da samostojno odločamo o sebi in da vedno lahko vstopamo na glavna vrata.«

Borut Sever se je predsedniku RS Borutu Pahorju v imenu NSIOS zahvalil za sprejem in dodal, da je to ena redkih priložnosti nagovoriti tako eminentno družbo in hkrati sporočiti naša mnenja in stališča slovenski politiki in širši slovenski javnosti.