• Aktualni dogodki

Storitve socialnega vključevanja invalidov – kaj to pomeni v praksi?

8. Julij 2022

Z julijem 2022 se je začel uporabljati še zadnji del Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki ureja socialno vključevanje invalidov v skupnost in s tem težko pričakovane storitve socialnega vključevanja. Te so namenjene usposabljanju za samostojno življenje, vseživljenjskemu učenju, prebivanju s podporo in ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov. Katere so te storitve in kako se bodo uveljavljale? Ali bodo upravičeni do storitev po tem zakonu lahko živeli samostojnejše? Je dostopnost teh storitev zagotovljena po vsej državi? Ali storitve dejansko upoštevajo potrebe invalidov?
Odgovore na vsa ta vprašanja je radijska voditeljica Petra Medved v Studiu ob 17.00 iskala z gosti: Andrejko Znoj, generalno direktorico direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Barbaro Kobal Tomc, direktorico Inštituta RS za socialno varstvo, Danijelo Majcenovič Cipot, vodjo projekta »S teboj lahko« za vzhodno kohezijsko regijo iz VDC Polž Maribor, Dragom Švajgerjem, koordinatorjem projekta »Veščine za samostojno življenje« za zahodno kohezijsko regijo iz VDC Želva Ljubljana in Matejo De Reya, direktorico Zveze Sožitje.

Radijski oddaji lahko prisluhnete TUKAJ :