• Sociala - Osebna asistenca

Srečanje osebnih asistentov ob zaključku leta

17. December 2019

Zveza paraplegikov Slovenije je 17. decembra 2019 ob zaključku leta pripravila srečanje osebnih asistentov. Udeležence je nagovorila vodja osebne asistence pri Zvezi paraplegikov Slovenije Špela Šušteršič, v pozdravnem nagovoru pa se ji je pridružil tudi predsednik Zveze Dane Kastelic.
Predsednik je med drugim povedal: »Sodelujete v organizaciji, ki ima petdesetletno  zgodovino organiziranega delovanja in v devetih lokalnih društvih združuje paraplegike in tetraplegike. Za njih izvaja šest posebnih socialnih programov, od začetka letošnjega leta pa tudi dejavnost po Zakonu o osebni asistenci. Kot odgovoren delodajalec želimo, da se v organizaciji dobro počutite, razvijate svoje poklicne pristojnosti in hkrati z vso odgovornostjo opravljate svoje delo do naših uporabnikov. V končni fazi so namreč za dostojno in kvaliteto življenja odvisni prav od vašega profesionalnega pristopa.
Zveza paraplegikov si bo tudi v prihodnje prizadevala za urejene delovne pogoje, še naprej bo skrbela za ustrezno delovno zaščitni material, financirala bo dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zagotavljala finančna sredstva za primerne osebne dohodke primerljive v javnem sektorju, ipd... Vse z namenom, da se boste med nami počutili varno tudi za svojo osebno eksistenco.«

V nadaljevanju se je osebnim asistentom zahvalil za korektno sodelovanje brez katerega leto, ki ga zaključujemo na področju zagotavljanja kvalitete življenja našim uporabnikom, ne bi bilo uspešno. Njihov doprinos in kolektivni duh sta prispevala k uspešnemu poslovanju in pozitivni podobi Zveze paraplegikov Slovenije kot krovni organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Ob zaključku je predsednik vsem zaželel vesele in doživete božične praznike, veselo praznovanje Dneva samostojnosti ter srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto 2020.
Udeleženci so se še nekaj časa zadržali v prijetnem druženju in si izmenjali izkušnje.