• Aktualni dogodki

Srečanje čebelarjev – naši čebelarji že točili

24. Maj 2020

V prostorih Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije so se 23. maja 2020 sestali čebelarji, člani Čebelarske sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. V pozdravnem nagovoru je čebelarjem paraplegikom in  tetraplegikom dobrodošlico zaželel predsednik društva Stanko Novak, pridružil pa se mu je tudi predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je poudaril pomen in vlogo čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov. Nato je v poročilu o delu čebelarjev in delu v učnem čebelnjaku poročal Dušan Slana. Med drugim je povedal, da so v letošnjem maju že točili in da je s pridelkom zelo zadovoljen.
V naslednji točki dnevnega reda so za vodjo Čebelarske sekcije imenovali skrbnika čebelnjaka Dušana Slano, nato pa sprejeli še program dela sekcije.

Naši čebelarji letos že točili
Prvi letošnji med, ki so ga čebele nabrale v osmih panjih v učnem čebelnjaku, je iz točila pritekel že koncem maja. Za čebele ni bilo karantene in so na cvetovih pridno nabirale sladko medičino in z njo polnile celice mediščnega satovje. Ob pregledu panjev je čebelar Dušan Slana ugotovil, da je med dovolj dozorel in primeren za  točenje. In tako se je začelo najbolj prijetno vendar tudi zahtevno čebelarsko opravilo - točenj medu. Celotno satje so vzeli iz medišča, vsakega posebej dali v ometalnik, nato pa s posebnimi čebelarskimi vilicami, odstranili voščeni pokrov na satju, s katerim so čebele zaščitile med pred vlago. Odkrita satja so vstavili v točilno posodo in s pomočjo centrifugalne sile je pritekel prvi letošnji med. Prazno satovje so čebelarji nato očistili in ga vrnili nazaj v panje. Med pa so natočili v kozarce in ga nekaj poslali tudi na Madžarsko, kjer bo predstavljen na prireditvi Medeni popoldan.