• Aktualni dogodki

Sprememba rokov za uveljavljanje pravic pri ZPIZ

4. April 2020

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe (COVID-19), varovanja zdravja in življenja ljudi je 29. marca 2020  pri Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v veljavo stopil nov zakon.
Na podlagi zakona začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, (ZZUSUDJZ) :
- ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah;
- ni možno vlagati pisnih in ustnih vlog pri državnih organih;
- se ne opravlja osebno vročenje dokumentov na podlagi  Zakona o splošnem upravnem postopku.
Z upoštevanjem določb ZZUSUDJZ in z namenom, da se zavarovance v največjem možnem obsegu seznani z vsebino dokumenta, bo zavod vse izdane dokumente oziroma akte zavarovancem pošiljal v skladu z določbami od 83. do 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, to je z navadnim vročanjem, kar pomeni, da naslovniku prevzema dokumenta ne bo potrebno potrditi s podpisom vročilnice.
Vsi roki za opravljanje procesnih dejanj (vlaganje pritožb, ugovorov ipd.) pri tako vročenih dokumentih bodo, v skladu z ZZUSUDJZ, pričeli teči z 2. 7. 2020 oziroma od dneva, ko bodo prenehali veljati ukrepi za obvladovanje epidemije.
V skladu z določbo 6. člena ZZUSUDJZ zavod obvešča vse zavarovance, ki so jim bili dokumenti osebno vročeni (pred 29. 3. 2020) in zavarovance, ki so dokumente prejeli brez poprave pravnega pouka že po uveljavitvi ZZUSUDJZ. Roki za opravljanje procesnih dejanj, ki se do uveljavitve ZZUSUDJZ še niso iztekli se jim tako prekinejo do 1. 7. 2020 oziroma do prenehanja ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni.
ZPIZ