• Aktualni dogodki

Redna Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije

5. Junij 2019

V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 4. junija 2019 potekala 6. redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Po pregledu zapisnikov in realizaciji sklepov zadnje in izredne seje, so člani skupščine prisluhnili letnim poročilom –Nadzornega odbora, Disciplinske komisije, Statutarne komisije in revidiranemu poročilu Zveze. Sledila je predstavitev programa dela Zveze za leto 2019.

V nadaljevanju seje so se delegati skupščine seznanili še s poročilom Nadzornega sveta, poslovnim poročilom za leto 2018 in poslovnim načrtom za leto 2019 - za Dom paraplegikov Pacug.

Na seji skupščine so bili v Nadzorni svet Doma paraplegikov Pacug d.o.o. izvoljeni trije dodatni člani: Damjan Hovnik iz DP Koroške, Simon Gračnar iz DP jugozahodne Štajerske in Stanko Novak iz DP Prekmurja in Prlekije. V petčlanskem Nadzornem svetu sta še Mojca Burger in predsednik Zveze Dane Kastelic. Mandat jim bo potekel konec leta 2021.

Skupščina je potekala v Domu paraplegikov Pacug