• Aktualni dogodki

Razpis za sodelovanje v Nadzornem svetu družbe Dom paraplegikov Pacug, d.o.o.

22. April 2021

Na podlagi odločitve Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije vabimo vse  zainteresirane članice in člane, ki so pripravljeni konstruktivno sodelovati pri opravljanju funkcije nadzornika po ZGD-1, da svojo vlogo pošljejo na naslov: Zveza paraplegikov Slovenije Štihova 14 Ljubljana do vključno 14. maja 2021 (v primeru pošiljanja po pošti velja poštni žig na predpisani datum). Vloga naj vsebuje osnovne podatke življenjepisa z opisanimi izkušnjami in morebitno usposobljenostjo za delo člana Nadzornega sveta gospodarske družbe. Zaželeno je poznavanje delovanja gospodarske družbe. Vlogo posredujte v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ Nadzorni svet«. Nepravilno označene in prepozno prispele kandidature bodo izločene. Prispele vloge bo pregledala Komisija Upravnega odbora in pripravila postopek za volitve na prvi redni seji Skupščine, ki bo izmed veljavnih kandidatur izvolila pet članov Nadzornega sveta družbe za obdobje 2021–2025.