• Aktualni dogodki

Pripombe in predlogi NIJZ v zvezi s stališči NSIOS

17. November 2020

Razglasitev epidemije 19. oktobra ni prinesla pričakovanih rezultatov, zato je vlada epidemijo podaljšala do 17. decembra, 16. novembra 2020 pa uvedla še strožje ukrepe. Ustavljeno je javno življenje s številnimi različnimi varnostnimi ukrepi.
Paraplegiki in tetraplegiki, distrofiki, oboleli za multiplo sklerozo in drugi invalidi sodimo v izredno ranljivo skupino, zato se je odzval tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in vsem poslal dopis - Pripombe in predlogi NIJZ v zvezi s stališči NSIOS o upravljanju s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami za invalide v Sloveniji. V interesu vašega zdravja, zdravja vaših bližnjih in drugih se skušajte ravnati po predlogih, ki jih je poslal NIJZ oziroma njegova koordinacijska skupina CNB/CZE. Storite vse, da boste ostali zdravi!
NSIOS-PREDLOGI