• Aktualni dogodki

Predstavniki Zveze na obisku pri predsedniku vlade Janezu Janši

4. September 2020

Predsednik vlade Janez Janša je na srečanju 3. septembra 2020 sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije - predsednika Daneta Kastelica, podpredsednika Damjana Hovnika in vodjo strokovnih služb Špelo Šušteršič.
Naši predstavniki so predsedniku vlade predstavili poslanstvo organizacije in programe ter težave s katerimi se srečujemo paraplegiki in tetraplegiki in tudi drugi invalidi.
 Mednje vsekakor sodi skupinska obnovitvena rehabilitacija, ki je za ohranjevanje našega zdravja izredno pomembna. Tako kot do sedaj tudi v letošnjem letu poteka na podlagi javnega razpisa ZZZS po ustaljenih tirnicah. Za drugo leto pa je glede na zahtevo Računskega sodišča (po presoji o pravni podlagi), ki jo je le-to naslovilo na Ustavno sodišče pod prednostno obravnavo, za invalide v veliki negotovosti. V sklopu predmetne presoje je pod vprašanjem tudi zdravstveno letovanje otrok za leto 2021. Po konstruktivnem pogovoru je predsednik vlade med drugim nakazal smernice tudi za rešitev te problematike.