• Aktualni dogodki

Predstavitev diplomskih del

21. September 2019

Spoštovani!
Vljudno vas vabimo na predstavitev diplomskih del študentk oddelka za Delovno terapijo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
Predstavitev bo potekala 26. septembra 2019 ob 15.00 uri v prostorih Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, Opekarniška cesta 15a, Celje.

Janja Koradej bo predstavila DD z naslovom:
DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OSEB Z OKVARO HRBTENJAČE V DOMAČEM OKOLJU.
Avtorica je v domačem okolju tri mesece obravnavala štiri osebe s tetraplegijo v različnih časovnih obdobjih od nastanka poškodbe. Zanimala jo je učinkovitost delovno terapevtske obravnave in zadovoljstvo. Pri vseh udeležencih se je izkazala klinično pomembna razlika pred začetkom in na koncu obravnave. Delovno terapevtska obravnava v domačem okolju se je izkazala učinkovita, tudi če je od časa nastanka poškodbe minilo zelo veliko let. Zvišalo se je tudi zadovoljstvo z življenjem.
Rezultati študije odpirajo resen razmislek za vključevanje delovno-terapevtskih storitev članom Zveze Paraplegikov Slovenije.

Patricija Jug je v treh mesecih izvajala usmerjen program rekreativne skupinske dejavnosti za starejše osebe po poškodbi hrbtenjače. Program rekreativne dejavnosti je bil usmerjen v ohranjanje spretnosti, potrebnih za izvedbo presedanja in oblačenja. Ocenjevanje izvedbe aktivnosti po programu je izkazalo ohranjanje ali izboljšanje spretnosti. Program je bil usmerjen tudi v zagotavljanje socialne vključenosti.

Rezultati raziskave za diplomsko delo z naslovom SKUPINSKA REKREATIVNA DEJAVNOST ZA OSEBE Z OKVARO HRBTENJAČE potrjujejo smiselnost nadaljnjega usmerjenega razvoja in proučevanja rekreativne dejavnosti za ohranjanje zmožnosti izvedbe pomembnih dnevnih aktivnosti za starejše osebe po poškodbi hrbtenjače.
Obe nalogi sta bili izvedeni pod mentorstvo predavateljice mag. Alenke Plemelj.