• Aktualni dogodki

Predsednika naše Zveze in strokovno delavko sprejel Varuh človekovih pravic

16. September 2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 15. septembra 2020 sprejel predsednika naše Zveze Daneta Kastelica in strokovno sodelavko Urško Rendulić. Varuha sta opozorila na zakonsko neurejenost obnovitvene rehabilitacije, število oseb, ki imajo invalidsko pokojnino nižjo od 300€, diskriminacijo na področju nadomestila za telesno okvaro, slabo dostopnost javnega prevoza, neupoštevanje standardov za zagotavljanje dostopnosti objektov v javni rabi, težave s katerimi se srečujejo osebe s poškodbo hrbtenjače pri iskanju in ohranjanju zaposlitve ter na težave tistih, ki ne morejo pridobiti pravice do osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci – starejših od 65 let in tistih, ki potrebujejo manj kot 30 ur pomoči na teden. Varuh je prisluhni naši problematiki, glede osebne asistence pa pripomnil, da omejitev vključenih v asistenco ne bi smela temeljiti na starosti, pač pa na potrebah in sposobnostih.