• Aktualni dogodki

Prednost pri nakupu za ranljive skupine

19. Marec 2020

ada je z namenom preprečevanja stikov zaradi epidemije s koronavirusom nekoliko dopolnila sprejeti odlok. V prodajalnah z živili je določen delovni čas vsaj od 8. ure in najmanj do 18. ure, ki bo omogočil daljši časovni interval opravljanja nakupov. S tem se bo zmanjšala tudi koncentracija kupcev.
V času od 8. do 10. ure pa se mora vsem ranljivim skupinam, med katerimi so invalidi, upokojenci in nosečnice, omogočiti prednost tako pri nakupu kot tudi vstopu v trgovino.
Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo