• Aktualni dogodki

Praznujemo Dan paraplegikov

15. April 2020

RADIO PRVI - Dan paraplegikov letos praznujemo nekoliko drugače, vendar še vedno z medsebojno povezanostjo in optimizmom v prihodnost, da se bodo upravičena pričakovanja pričela reševati in se na koncu tudi rešila.

16. april je dan slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki smo preko devetih lokalnih društev združeni v Zvezo paraplegikov Slovenije. Naša organizacija zastopa interese članstva neprekinjeno od leta 1969, ko se je na pobudo takratnih vizionarjev pod vodstvom pokojnega Ivana Peršaka pričelo organizirano delovanje.
Letošnja pomlad je za člane Zveze paraplegikov Slovenije nekaj posebnega, saj našo 51. obletnico organiziranega delovanja, obeležujemo brez vidnih tradicionalnih dogodkov, kot je slavnostna Skupščina v Domu paraplegikov Pacug in spremljajočih športnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov, ki potekajo pod naslovom »IZZIVI PARAPLEGIJE. Prvič v polstoletni zgodovini slavnostni dan ob varnostnih ukrepih obeležujemo v domačem okolju. Kot večina državljanov smo med seboj povezani preko sodobnih komunikacijskih kanalov, vendar vsi pogrešamo tisti pristni stik, ki nas osrečuje z neposredno človeško toplino.
Rdeča nit naše reprezentativne invalidske organizacije skozi vseh enainpetdeset let organiziranega delovanja je bila in ostaja tudi v naprej; doseganje socialne pravičnosti in enakih možnosti ter ustvarjanje pogojev za kakovostno in celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenje, delovno okolje in v vse oblike družbenega življenja. Seveda ob enakih pogojih, kot jih imajo neinvalidne osebe. Ob tem poskušamo uveljavljati človekove pravice in avtonomnost paraplegikov in tetraplegikov kot posamezniki in skupina.
Zveza paraplegikov Slovenije izvaja posebne socialne programe za paraplegike in tetraplegike, ki so v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Tako v svoji organizaciji združuje devet društev, ki s svojim delovanjem pokrivajo zadovoljevanje potreb članstva na lokalnem nivoju. Na drugi strani pa se Zveza aktivno vključuje pri oblikovanju invalidskega varstva na državnem in mednarodnem nivoju in sodeluje z vsemi tistimi strokovnimi ustanovami, ki lahko pripomorejo k uresničevanju ciljev, namenov in nalog Zveze paraplegikov Slovenije kot nacionalne reprezentativne organizacije. Tako s svojimi posebnimi socialnimi programi in dejavnostjo osebne asistence izvrstno dopolnjujemo državno invalidsko varstvo in politiko.
Za našo organizacijo je na nacionalnem in lokalnem nivoju vedno v ospredju posameznik, ki ga je usoda pripeljala v naše vrste. Zato uporabnike naših programov preko različnih posebnih socialnih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, skušamo vključiti na različne načine. Z izvajanjem programov in storitev kompenziramo njihovo invalidnost jih seznanjamo z metodami za uspešno delovanje v lastni družini in okolju kjer teče njihovo življenje po poškodbi ali obolenju hrbtenjače. Hkrati pa s svojo odprtostjo ozaveščamo slovensko in mednarodno javnost z našimi stališči in potrebami za kvalitetno življenje paraplegikov in tetraplegikov.
Naša pot v prihodnost je usmerjena v razvoj programov in storitev, skladno z razvojem in načinom življenja, vrednot socialnega okolja in naše družbe nasploh!
Trenutne najpomembnejše prioritete s katerimi se aktivno ukvarjamo je treba v najkrajšem času rešiti, saj so z malo dobre volje dokaj hitro rešljive. To so:
-  v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se vpiše pravica do obnovitvene rehabilitacije, ki jo imajo poleg drugih najtežje gibalno oviranih invalidov tudi paraplegiki in tetraplegiki. Trenutno imamo to zagotovljeno preko vsakoletnega javnega razpisa ZZZS, vendar je ta razpis vedno v negotovosti, saj je vezan na sprejem finančnega načrta ZZZS;
- najnižje invalidske pokojnine (nekatere so nižje kot 300,00 evrov), ki jih ima veliko naših članov, ki jih je usoda priklenila na invalidski voziček in posledično iztrgala iz delovnega procesa, se naj izenačijo vsaj z minimalnim dohodkom, ki je trenutno 402,18 evra;
- in da se zagotovi stabilno financiranje naših posebnih socialnih programov in delovanja, ki se s strani FIHO na račun delovanja Zveze že par let konstantno zmanjšuje.
»Ob našem prazniku se zahvaljujem vsem prostovoljkam in prostovoljcem pri Zvezi paraplegikov Slovenije in devetih lokalnih društvih. Iskrena hvala tudi vsem osebnim asistentkam in asistentom, ki ste zaposleni pri Zvezi paraplegikov za vašo požrtvovalnost in opravljanje tako plemenitega poslanstva kot je skrb za naše uporabnike. Posebej pa se zahvaljujem našim strokovnim delavcem in sodelavcem na programih in dejavnosti osebne asistence, ki v teh »čudnih časih« vlagate dodatne napore, da delovni proces poteka neokrnjeno, čeprav v zavetju domačega ognjišča. Zaradi vas imajo članice, člani in drugi uporabniki naših storitev ustrezno svetovalno pomoč, rešujete njihove trenutne stiske, se z njimi pogovarjate jih bodrite, skratka skrbite, da niso osamljeni.«

Zveza paraplegikov Slovenije ob Dnevu paraplegikov čestita vsem slovenskim paraplegikom, tetraplegikom in vsem, ki živijo in delajo z nami. Na najširšo javnost in vse nosilce političnega odločanja v Republiki Sloveniji pa apeliramo, da posvetijo kar največjo pozornost in razumevanje pri reševanju vprašanj, povezanih z našo kvaliteto življenja.
Predsednik Zveza paraplegikov Slovenije Dane Kastelic
Brošura-zdrava prehrana