• Aktualni dogodki

Pravica do pomoči pri nakupu vinjete 2B

11. December 2020

Pravico do pomoči pri nakupu vinjete 2B za kombinirano vozilo imajo poleg velikih družin tudi invalidi in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve. Ob nakupu letne vinjete 2B so lastniki tovrstnih vozil v posameznem letu upravičeni do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete za drugi cestninski razred A.
O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo. K vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.
Vloga