• Aktualni dogodki

Posvet ob 10 letnici ratifikacije Konvencije

28. Junij 2019

URESNIČEVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC INVALIDOV

Državni svet Republike Slovenije in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije sta 27. junija 2019 v dvorani DS pripravila Posvet ob 10-letnici ratifikacije Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Posvet je vodil Dane Kastelic, državni svetnik in podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, nagovorili pa - Tina Heferle, podpredsednica Državnega zbora RS, Breda Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. To je bil prvi tovrstni simpozij v Republiki Sloveniji, kjer so svoja stališča predstavili predstavniki uporabnikov, stroke in politike.
Moderator posveta Dane Kastelic je v uvodu pripomnil, da je kar nekaj organov, ki se v državi ukvarjajo s pravicami invalidov, vendar med njimi še vedno ni institucije, ki bi se izključno ukvarjala samo s področjem invalidskega varstva v skladu z Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo podpisala in ima status mednarodne pogodbe. To pa je že element, ki bi po mnenju Državnega sveta lahko pri uresničevanju pravic invalidov pomenil pomemben korak naprej in bo pokazal, da smo zrela in napredna evropska družba. Nato so udeleženci posveta prisluhnili številnim temam v treh sklopih:

Človekove pravice invalidov
O človekovih pravicah invalidov so udeležence seznanili Jonas Ruskus, podpredsednik Odbora Združenih narodov za pravice invalidov (video nagovor), dr. Vito Flaker s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki je predstavil pogled na pravico do odločanja in pravico do življenja v skupnosti kot temelje bodočega sistema oskrbe, mag. Cveto Uršič, član prvega Odbora Združenih narodov za pravice invalidov, ki je predstavil implementacijo konvencije in uveljavljanja človekovih pravic invalidov tudi iz ugotovitev Odbora ZN za pravice invalidov in Tanja Dular iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uresničevanje človekovih pravic invalidov skozi programe invalidskih organizacij

Vlogo invalidskih organizacij pri razvoju na človekove pravice temelječega modela invalidnosti in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov je predstavila dr. Simona Gerenčer Pegan.
Zagotavljanje človekovih pravic invalidov v praksi prek programov invalidskih organizacij (primeri dobre prakse) so predstavili: predsednik najstarejše invalidske organizacije v Sloveniji - Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič, direktorica Sožitja Zveze društev oseb z motnjo v duševnem razvoju Mateja de Reya, strokovni delavec pri Društvu distrofikov Slovenije Iztok Mrak in glavni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Goran Kustura.

Zagotavljanje sistemske podpore za uresničevanje človekovih pravic invalidov

Normativne podlage za uresničevanje človekovih pravic invalidov je predstavila mag. Mateja Toman.

O zagotavljanju potrebnih virov za uresničevanje človekovih pravic invalidov je govoril Štefan Kušar, o spremljanju in nadzoru uresničevanja človekovih pravic invalidov pa Ivo Jakovljevič, podpredsednik Sveta za invalide RS.

Po obsežnih predstavitvah je sledila razprava in sprejem zaključkov. Med njimi tudi ugotovitev, da mora naša država skupaj z reprezentativnimi predstavniki invalidov pripraviti strategijo invalidskega varstva . In skupaj tudi strategijo uresničevanja konvencije, ki ne bo le črka na papirju. Vsebovati mora jasno določne indikatorje in merljive cilje.

Štefan Kušar
Mag. Cveto Uršič