• Aktualni dogodki

Podpora invalidom ni privilegij - to je človekova pravica

1. December 2022

Društvo paraplegikov Koroške je 30. novembra 2022 ob Mednarodnem dnevu invalidov (3.12.) pripravilo proslavo. V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu sta zbrane nagovorila predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik in župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Pozdravni nagovor pa je ob tej priložnosti na Koroško poslal tudi poslanec v državnem zboru Dušan Stojanovič.

»Invalidi včasih potrebujemo več podpore s strani skupnosti. Da dosežemo enake življenjske pogoje, kot ostali državljani. Na takšno podporo ne smemo nikoli gledati kot na privilegij. To je človekova pravica. Tako npr. odprava arhitektonskih ovir ne olajša vsakdana le invalidom, pač pa tudi starejšim občanom, mamicam z otroškimi vozički ter drugim,« je izjavil predsednik Društva paraplegikov Koroške.
Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Kluger je spomnil, da je lokalna skupnost sprejela več strateških dokumentov, ki so vodilo za izboljšanje bivanjskih pogojev, za odpravo arhitektonskih in drugih ovir, vse za omogočanje neodvisnega življenja invalidov. Usmeritve in zaveze ne ostajajo le na papirju, saj jih Mestna občina tudi udejanja na primer pri gradnji bazenskega kompleksa Aqualatio, ki je dostopen tudi gibalno oviranim osebam, pri prenovi ulic, ki so po novem opremljene s taktilnimi oznakami pri urejanju klančin, gradnji dvigal, urejanju namenskih parkirni mest in še bi lahko naštevali.
Dušan Stojanovič, poslanec v državnem zboru, je v nagovoru opozoril, da je vključenost invalidov v družbo bistveni pogoj za dejansko uveljavitev spoštovanja človekovih pravic, trajnostni razvoj ter mir in varnost. »Zavzemanje za uresničevanje pravic invalidov ni zgolj stvar pravičnosti, temveč je tudi naložba v skupno prihodnost. Tudi zato izbira teme letošnjega svetovnega dne invalidov ni naključna: »Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta«..
V kulturnem programu so nam najprej pevci pevskega
zbora Tretje osnovne šole Slovenj Gradec opisali jesensko razpoloženje v naravi: v gozdu, sadovnjaku, na polju in pri živalih. Zborček društva Sožitje pa je ganljivo in igrivo prepeval ter nam namenil še recital.
Zavod Risa, pionirji lahkega branja v Sloveniji so nas popeljali v svet slovenskih ljudskih pravljic v lahkem branju.
Vrhunec je bil nastop igralke Metke Pavšič, ki se nam je predstavila s kolažem odlomkov predstav, recitacij in petja imenovanim Živim po svoje.
V zelo domišljeno izbranem kolažu nas je nagovarjala in motivirala razmišljanju ter našim dejanjem v odnosu do drugačnosti. Le malokdo je sploh dojel, da je igralka dejansko slepa in tako jih je bila večina zelo osuplih, ko se jim je to nakazalo ali povedalo.

Program je vodila Janja Gašper, tolmačica v znakovni jezik je bila Darja Fišer. V prijetnem vzdušju so se obiskovalci in izvajalci družili še po proslavi.
Društvo paraplegikov Koroške.