• Aktualni dogodki

Podaljšanje prometnih dovoljenj in solidarnostni dodatek študentom

22. April 2020

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje, da je veljavnost prometnih dovoljenj do 19. junija avtomatično podaljšana samo tistim vozilom, za katera je veljavnost potekla od vključno 17. marca 2020 do vključno 19. aprila 2020. Za vozila, ki jim je veljavnost prometnih dovoljenj poteče od vključno 20. aprila 2020 dalje, je potrebno veljavnost podaljšati po normalno predvidenem postopku.
Vir

Odprta je elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, dosegljiva pa je na portalu e-Uprava. Rok za oddajo ne zastara. Do tega dodatka v višini 150 EUR so upravičeni tisti višješolski in visokošolski študenti, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Več na… - Postopek