• Aktualni dogodki

Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za uskladitve

14. Oktober 2021

Državni svet je Vladi Republike Slovenije poslal Pobudo državnega svetnika Daneta Kastelica za uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnin za telesno okvaro v letih 2022 in 2023. Državni svet je pobudo svetnika in predsednika Zveze paraplegikov Slovenije obravnaval in soglasno podprl na 44. seji 13. oktobra 2021.
Državni svet RS predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), prouči in potrdi.
Sklep