• Aktualni dogodki

Ovirantlon v okviru Evropskega tedna mobilnosti

19. September 2019

Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana je 19. septembra 2019 v sodelovanju z nevladnimi organizacijami: Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, organiziral tradicionalni OVIRANtlon.
Številni obiskovalci so na Kongresnem trgu v Ljubljani imeli na prvem sklopu priložnost spoznati in preizkusti s kašnimi preprekami se srečujejo gibalno ovirani, na drugem težave slepih in slabovidnih na tretjem pa komunikacijske ovire gluhih in naglušnih. Ljubljanski potniški promet je predstavil mestni avtobus opremljen z dvižno rampo za vstop in izstop potnikov na invalidskih vozičkih. S tem so lahko tudi tisti invalidi, ki prevoze z zelenci še ne koristijo, praktično spoznali ta način javnega prevoza. Ob tem naj omenimo, da invalidi zase in spremljevalca lahko koristijo brezplačno urbano.
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je na svoji stojnici predstavilo različne drobne pripomočke, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljajo težje gibalno ovirani tetraplegiki, z različno publikacijo pa dejavnost društva. Na poligonu, ki ga sestavljajo različno strme klančine in neprimerna rešetka z vhodom v manjši prostor, pa so se obiskovalci na invalidskih vozičkih lahko prepričali kakšne preglavice nam povzročajo arhitekturne ovire in kako jih premagujemo. Zapeljali pa so se tudi po umetni travi in uvideli kako težko se je voziti, ko se kolesa ugreznejo v mehko podlago. Sodelovali so tudi pacienti iz otroškega oddelka URI-Soča.
Tudi OVIRANtlon je priložnost, ko širšo javnost lahko opozorimo na naše vsakodnevne težave in da neinvalidni ljudje lahko vsaj za nekaj trenutkov podoživijo kako je, če se z invalidskim vozičkom znajdeš pred stopnico, če si slep in nič ne vidiš ali pa si gluh in ne slišiš. Posebej pa smo veseli, da je tudi letošnji Ovirantlon obiskalo izredno veliko predšolskih otrok in šolarjev. S tem mladi že na začetku življenjske poti spoznajo drugačen način življenja in različne vzroke invalidnosti. Hkrati je to za njih tudi opozorilo na številne nevarnosti.
OVIRANtlon je sodil v okvir Evropskega tedna mobilnosti, ki je v letošnjem letu od 16. do 22. septembra, potekal pod sloganom »Gremo peš.« V njem sodeluje kar 2956 mest, v Sloveniji pa 78 slovenskih občin. Namen tedna mobilnosti je ozaveščanje o trajnostni mobilnosti in zmanjševanju cestnega motornega prometa, ki v Sloveniji predstavlja največji delež toplogrednih plinov