• Aktualni dogodki

Omejitev gibanja in nakupi v času epidemije

1. April 2020

Z vladnim odlokom je prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano je tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.
Odlok je vlada sprejela na nedeljski dopisni seji, njegov namen pa je zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa je bila vlada po sončni, “turistični” soboti, v zaostrovanje omejitev gibanja “prisiljena”.
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za izvajanje nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Med izjemami so tudi gospodarske in gozdarske dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, do avtomobilskih servisov in podobno.
Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti.
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Pogoje dostopa lahko s sklepom omeji župan, ki lahko tudi prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je sedaj obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobno, ter zaščitnih rokavic.
Nakupi v trgovinah so v skladu z vladnim odlokom  med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci pa lahko nakupe opravijo le še v tem časovnem obdobju.
Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada te skupine dodatno zaščititi tako, da se jih loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v vladi.
Doslej je veljalo zgolj, da mora biti v živilskih trgovinah med 8. in 10. uro ranljivim skupinam omogočena prednost pri nakupu, denimo pri vstopu v trgovino ali pri blagajni.
V skladu z vladnim odlokom so lahko v času boja proti epidemiji novega koronavirusa odprte le prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, prodajalne s hrano za živali ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
Obratujejo pa lahko tudi dostavne službe, prav tako je dovoljena prodaja blaga in storitev prek spleta.
Živilske prodajalne morajo biti sicer v skladu z vladno odločitvijo odprte od najmanj 8. do najmanj do 18. ure. S tem naj bi zagotovili tak delovni čas, ki omogoča nakupe brez pretirane gneče vsem prebivalcem. Izjema so le mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki lahko obratovalni čas oblikujejo prosto.
Ob nedeljah in praznikih pa morajo biti vse trgovine, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, zaprte.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sicer v trgovinah in poslovnih prostorih priporoča 20 kvadratnih metrov površine na posamezno stranko, vsaj dva metra razdalje med čakajočimi na blagajni in redno zračenje. Tudi za čakajoče pred poslovnimi prostori NIJZ predlaga razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami. Trgovci so večinoma svoje zaposlene opremili z zaščitno opremo, kot so maske in rokavice, mnogi so zaposlene na blagajnah zaščitili tudi z dodatnim pleksi steklom.
Vir – Spletna TV